Toți românii care au cont bancar trebuie să știe asta: cine controlează, de fapt, cei mai mulți bani?

Toți românii care au cont bancar trebuie să știe asta: cine controlează, de fapt, cei mai mulți bani?

Uneori poate nu alegi tu la ce bancă ai cont, a venit direct cu cardul de salariu. Alteori cauți să vezi cine oferă cel mai bun pachet. Dar te întrebi ce bănci din România controlează cei mai mulți bani? Iată un răspuns.

Când vine vorba de băncile puternice din România, trei nume se remarcă ușor. La finalul lui 2019, băncile din România deţineau o valoare a capi­ta­lu­rilor proprii cumulate de 44.230 milioane de lei.

Totuși, oricât de mare ar părea această sumă, e, de fapt, în uşoară scădere cu 0,6% faţă de anul 2018, dar cu peste 4.000 milioane de lei mai mult comparativ cu anul 2017, po­tri­vit datelor publicate în rapoartele anuale ale BNR.

Care sunt băncile care controlează cei mai mulți bani în România?

Pe primul loc probabil că nu-i o surpriză. Banca Transilvania a avut în 2019 un capital deținut de 8.328 mil. lei. Și asta în creş­te­re cu aproa­pe 200 mil. lei faţă de anul 2018. Cu toate aces­tea, luând în calcul va­loa­rea înre­gis­trată a fondurilor pro­prii de­ţi­nute în anul 2017, se observă o creş­tere subs­tan­ţia­lă cu peste 2.000 mil. lei în ulti­mii trei ani.

Pe locul doi e o bancă pe care aproape toți românii o cunosc. E vorba de Banca Comercială Română (BCR). A ajuns pe locul secund cu valoare a  fon­du­ri­lor pro­prii la finalul lui 2019 de 7.724 mil. lei, în scădere uşoară cu 168 mil. lei com­parativ cu anul 2018, notează ZF. Nivelul ca­pita­lu­lui propriu al BCR s-a menţinut la peste 7.000 mil. lei de-a lungul tim­pului.

A înregistrat o creştere cu 57 mil. lei în 2019 comparativ cu anul 2017.

Acest clasament cu cele mai puternice bănci e închis de Banca Română de Dezvoltare (BRD). A raportat la finalul anu­lui 2019 o valoare a fondurilor proprii de 5.793 mil. lei, cu 119 mil. lei mai mult faţă de anul 2018.

Nivelul capitalului propriu al BRD s-a menţinut pe un trend ascen­dent, ajungând la o creştere cu 454 mil. lei în 2019 comparativ cu anul 2017.

Bine, dar ce înseamnă din tot sistemul bancar acești trei jucători? Ei bine, primele trei bănci din vârful clasa­mentului deţin o pondere de 50% din to­talul capitalului propriu al băncilor înregistrat la finalul anului 2019, cu o valoare de peste 21.000 mil. lei.

Citește și:
Etichete: