Se dau 2.500 lei pentru românii care fac asta. Cum îi primesc și ce condiții sunt

Se dau 2.500 lei pentru românii care fac asta. Cum îi primesc și ce condiții sunt

Statul vrea să ofere câte 2.500 de lei unor categorii de românii, bani ce vin sub forma unui sprijin financiar în pandemie.

Ministrul Muncii promite ajutoare în pandemie pentru cei afectați de aceste vremuri. Un ordin emis de ministrul Violeta Alexandru prevede acordarea unui ajutor financiar de 2.500 de lei pentru angajatorii care au angajați care lucrează de acasă în această perioadă. Există și o listă de bunuri ce pot fi achiziționate cu acești bani.

Practic, procedura e simplă. Angajatorii care vor să primească acești bani trebuie să transmită Ministerului Muncii o listă de documente justificative, potrivit ordinului semnat de ministru.

2.500 de lei, ajutor de la stat: cine și cum primește banii

Condițiile în care se acordă banii sunt clar stipulate de Ministerul Muncii, după cum urmează:

„În vederea acordării sumei, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente, pentru care îşi asumă răspunderea privind corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise:

 • a) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 2;
 • b) o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3;
 • c) lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 4

Deocamdată, ordinul e pus în dezbatere publică, iar Ministerul susține că, în cazul unor inadvertenţe în documentele transmise sau în cazul în care aceste documente sunt incomplete, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti solicită angajatorilor clarificări scrise şi/sau prezentarea de documente suplimentare.

Directorii agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă sunt cei care iau decizia finală: ei pot accepta sau respinge dreptul angajatorilor de a beneficia de cei 2.500 de lei, plata sumelor din bugetul asigurărilor de şomaj urmând să se facă în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei complete, respectiv a depunerii documentelor suplimentare solicitate de agenţii.

În termen de 30 de zile de la primirea sumei, angajatorii trebuie să transmită, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele documente justificative:

 • a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice;
 • b) bonurile fiscale sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor;
 • c) fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor;
 • d) bonurile de mişcare a mijloacelor fixe date în folosinţa salariaţilor;
 • e) situaţia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Bunurile care pot fi achiziționate sunt:

 1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook;
 2. Tablete;
 3. Smartphone;
 4.  Echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3;
 5.  Echipamente necesare conectării la internet a bunurilor prevăzute la pct.1-3;
 6.  Licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă
Citește și: