Anunțul zilei pentru acești români: se dau bani în plus în sporuri de 50% de la stat. Totul a fost decis acum

Anunțul zilei pentru acești români: se dau bani în plus în sporuri de 50% de la stat. Totul a fost decis acum

O veste excelentă a venit pentru mii de români din Parlament. Camera Deputaților, ca for decizional în acest caz, a adoptat legea, mai târziu trecută și de Senat. Vorbim de sporuri de 50%.

Legea trecută acum de Parlament presupune acordarea unei indemnizații de 50% din salariul de bază pentru medici, medici stomatologi și farmaciști. Proiectul de lege a modificat şi completat Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Astfel, personalul medico-farmaceutic beneficiază de o indemnizaţie de 50% din salariul de bază în spitale, ambulatorii sau în alte unităţi, după caz, se pot desfăşura activităţi de învăţământ medico-farmaceutic postliceal, universitar şi postuniversitar.

Potrivit unui amendament, personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete private.

De când se aplică acest spor?

Această categorie de cadre didactice, care desfăşoară activitate integrată, beneficiază şi de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut. Se calculează începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021.

Indemnizaţia prevăzută de proiectul de lege se suportă de la bugetul de stat. Parlamentarii USR au votat împotriva acestui proiect de lege, iniţiat de deputatul PNL Florin Roman.

S-au înregistrat 253 de voturi „pentru”, 22 „împotrivă”, o abţinere şi un deputat nu a votat.

Potrivit unui amendament al Comisiei de sănătate adus articolului 165, „În spital, în ambulatoriile de specialitate sau în alte unităţi, după caz, se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic integrat. Activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale”.

Etichete: