Rămâi fără mașină instant. E oficial, Iohannis a semnat legea chiar acum

Rămâi fără mașină instant. E oficial, Iohannis a semnat legea chiar acum

Președintele Klaus Iohannis a promulgat azi legea prin care Poliția Locală poate să dispună ridicarea unui vechicul staționat pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public marcate în acest scop.

Inițiativa vizează, printre altele, redefinirea subiecților actului normativ, introducerea prevederii privind obligația de a asigura întreținerea și curățenia terenurilor, altele decât cele care constituie împrejmuiri, unificarea prevederilor care reglementează obligațiile instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice, cu cele care reglementează obligațiile persoanelor fizice.

Astfel, conform legii promulgate de șeful statului, asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice.

Legea a fost inițiată de liderul deputaților PNL Florin Roman

„În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe, consiliile județene și consiliile locale, precum și primarii vor adopta și vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice și operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești”, conform ZF.

De asemenea, autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea.

O altă obligație care revine instituțiilor, persoanelor fizice și juridice este să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

Ce riști dacă nu respecți această lege

Astfel, „în cazul nerespectării obligației, dacă un vehicul staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliția locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului. Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore”, conform sursei menționate.

Pe de altă parte, ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Actul normativ prevede faptul că cel care conduce vehiculul este „direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane fizice și juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnicoadministrative”.