Uber, Bolt (fost Taxify) și alții: soluțiile găsite ca să-i mulțumească pe taximetriști

Uber, Bolt (fost Taxify) și alții: soluțiile găsite ca să-i mulțumească pe taximetriști

Uber, Bolt (fost Taxify) și alte platforme de ridesharing sau de transport alternativ ar putea fi obligate să respecte anumite reguli riguroase. Noul proiect de lege ar putea transforma Uber și alții în servicii de taxi.

Atât parlamentarii, cât și Guvernul lucrează de anul trecut la un proiect de lege, respectiv la o ordonanță de urgență pentru reglementarea transportului în regim de taxi.

Ca urmare a protestelor taximetriștilor, a nemulțumirilor concurențiale și acuzațiilor că platformele digitale Uber, Taxify/Bolt și altele sunt ilegale, este nevoie de o clarificare și stabilirea unor reguli clare.

Proiectul instituie obligativitatea licențierii operatorului care deține platformele de ridesharing, a mașinilor care efectuează acest serviciu și a conducătorilor auto care le conduc, cu scopul de „a uniformiza acest tip de cerințe cu cele din industria taxiurilor”.

Uber, Bolt (fost Taxify) și alții: ce obligații ar putea să aibă

Dacă operatorul platformei de ridesharing are sediul social în altă țară decât România, este obligat să deschidă o sucursală în România și să o păstreze pe toată perioada în care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării noastre. De asemenea, sucursala trebuie să fie înregistrată fiscal în România.

Atunci când o autoritate competentă îi cere acest lucru, operatorul trebuie să pună la dispoziția acesteia toate informațiile cerute pe care le deține cu privire la cursele efectuate de conducători auto prin intermediul platformei digitale.

Acte necesare pentru a obține autorizația de desfășurare a serviciului de ridesharing

La Ministerul Transporturilor, operatorii trebuie să depună următoarele documente și informații:

 • certificatul de înregistrare la registrul comerțului din România sau din țara de origine precum și dovada numirii reprezentantului său legal, în cazul în care este o societate cu sediul în afara României;
 • descrierea operatorului;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului că firma nu se află sub incidența Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
 • asigurare de risc financiar la valoarea de 50.000 euro;
 • descrierea caracteristicilor și funcțiilor platformei digitale și a modalității de funcționare și a conformării acesteia cu cerințele legii precum și indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată/testată de autoritatea competentă.

Uber, Bolt și alții, ar putea plăti anual o taxă halucinant de mare

Odată depusă aceste documente ministerul trebuie să elibereze autorizația în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.

Autorizația este emisă pe o perioadă nedeterminată, cu condiția ca operatorul respectiv să respecte prevederile legale, și va intra in vigoare după plata de către operator către minister a unei taxe de autorizare de 50.000 lei.

Această taxă încă nejustificat de mare, trebuie achitată în fiecare an. Dacă operatorul nu plătește în termen de 30 de zile de la data scadentă, ministerul are dreptul să suspende autorizația până la plata taxei. Neplata taxei de către operator în termen de 90 de zile de la data scadentă, va însemna anularea autorizației.

A existat o oarecare neînțelegere între Guvern și parlamentari cu privire la această taxă, car este mult prea mare.

„Stabilirea unei taxe de autorizare anuală într-un cuantum excesiv de 50.000 lei, în sarcina operatorului care facilitează efectuarea de servicii de transport alternativ pentru a desfășura activitatea de transport de persoane pe teritoriul României, poate constitui o piedică în exercitarea liberei inițiative și a consacrării libertății economice și a economiei de piață, creând un regim discriminatoriu pentru activități similare din punct de vedere economic desfășurate de operatorii de taxi”, consideră Guvernul.

Uber: ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii care efectuează servicii de ridesharing

 • Conform proiectului de lege, șoferii au obligația să dețină un certificat de atestare profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română (ARR);
 • Toate veniturile obținute din serviciile de transport alternativ trebuie impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România; Operatorul de transport auto va fi obligat să utilizeze aparat de marcat electronic fiscal, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factură la solicitarea celui din urmă (nu cred că Uber are probleme la acest capitol, spre deosebire de știi tu cine..n.r.);

De asemenea, șoferii trebuie:

 • să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani și certificatul emis de Autoritatea Rutieră Română;
 • să aibă permis de conducere de categoria B cu o vechime de cel puțin doi ani;
 • să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;
 • nu trebuie să fi avut suspendarea exercitării dreptului de a conduce în ultimii cinci ani pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive, respectiv să nu fi fost implicat în accidente auto soldate, din culpa sa, cu rănirea sau decesul uneia sau mai multor persoane;
 • trebuie să dețină asigurare de răspundere civilă legală, asigurare de bunuri și persoane, copia autorizației pentru transport alternativ și copia contractului încheiat cu operatorul serviciului.

Uber: ce criterii trebuie să îndeplinească mașinile

Tot conform proiectului de lege, mașinile utilizate pentru servicii de ridesharing, trebuie să respecte următoarele criterii și reguli:

 • să nu fie mai vechi de zece ani de la data fabricației;
 • să aibă între patru și nouă locuri;
 • să aibă inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare șase luni;
 • să fie conforme din punct de vedere tehnic cu prevederile Codului rutier. să dețină copie conformă a autorizației pentru transportul alternativ;
 • să aibă montate la loc vizibil elemente particularizante ce conțin numele platformei digitale online și numele operatorului de transport alternativ;
 • trebuie să aibă afișată la vedere pe parbriz în partea dreapta jos și pe luneta în partea dreaptă jos câte un ecuson rotund, cu diametrul de zece centimetri, cu următoarele elemente informații: inițialele VTS, numărul de înmatriculare al autoturismului, denumirea platformei/aplicației care a emis ecusonul și termenul de valabilitate a acestuia.

Ecusonul de transport alternativ este emis după plata de către conducătorul auto a unei taxe cu o valoare de 15% din salariul minim brut pe economie către trezoreria consiliului local al localității în care își are domiciliul.

Taxa trebuie plătită de către șofer la fiecare 12 luni pentru fiecare autovehicul pentru care obține ecusonul de transport alternativ și pentru fiecare platformă pe care acesta își desfășoară activitatea.

Sursa: profit.ro