Vestea despre tichetele cadou pe care românii trebuie să o afle. Ce se vrea acum cu acestea

Vestea despre tichetele cadou pe care românii trebuie să o afle. Ce se vrea acum cu acestea

Foarte multe companii din România obișnuiesc să-și recompenseze angajații și colaboratorii cu tichete cadou. Din păcate, cel puțin în cazul unora, acestea vin la pachet cu o serie de probleme legate de impozitare.

În contextul în care mai multe firme dau tichete cadou unor persoane pe care nu le au pe statele de plată, nu sunt angajați, un grup de parlamentari PSD a inițiat un proiect legislativ pentru a rezolva problema impozitării lor. Nu de alta, dar încă din 2019, respectivele tichete au făcut subiectul a numeroase controale din partea ANAF, Antifraudă și Inspecția Fiscală.

Concluzia a fost că ar trebui să fie tratate precum venituri salariale, chiar și în condițiile în care nu există o relație contractuală de muncă între emitentul tichetelor și beneficiarul lor. Până la această oră, au fost văzute ca venituri din alte surse. Situația este una foarte delicată, în contextul în care unele firme s-au trezit cu sume suplimentare de plată sub formă de impozit, iar alte firme ar putea avea aceeași soartă în viitorul apropiat.

Ce spune legea despre tichetele cadou

Conform noului proiect legislativ inițiat de PSD, tichetele cadou for fi tratate, din punct de vedere al impozitării, precum diurnele acordate șoferilor de către transportatori. În consecință, acolo unde ANAF nu a făcut controale, să nu mai poată reîncadra tichetele cadou drept venituri de natură salarială, dacă a controlat să nu mai emită decizia de reîncadrare, iar dacă aceasta a fost emisă și suma achitată, aceasta să fie restituită. Inițiatorii au solicitat ca proiectul să fie dezbătut în procedură de urgență.

Practic, vorbim exclusiv de tichetele acordate anterior și de evitarea unor eventuale amenzi sau taxări retroactive pentru angajatori. Nu de alta, dar de la 18 decembrie 2021, odată cu modificarea legii nr. 165/2018 prin OUG nr.130/2021, tichetele cadou nu mai pot fi acordate decât angajaților proprii în cadrul unor acțiuni sociale, fără excepții. Tot atunci s-a stabilit introducerea unei interdicții de utilizare în alte scopuri, însoțită de o sancțiune administrativă pentru utilizarea neconformă a tichetelor cadou.

Principalele prevederi ale proiectului legislativ referitor la impozitarea și încadrarea tichetelor cadou:

  • Se anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Anularea se aplică inclusiv în situația în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaților acestora în numele plătitorului de venit.
  • Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii și asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora și încadrate în categoria veniturilor din alte surse și nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.
  • Diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor prevăzute la alin. (1), aferente perioadelor fiscale de pana la 31 decembrie 2020 inclusiv, stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.
  • Anularea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică
    contribuabilului.