Tarifarea rutieră europeană ajunge și în România: ce înseamnă pentru șoferi

Tarifarea rutieră europeană ajunge și în România: ce înseamnă pentru șoferi

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii propune adoptarea unui proiect de Ordonanță a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere.

Acest proiect de act normativ transpune, respectiv creează cadrul legal pentru punerea în aplicare a Directivei (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019. Statele membre aveau obligația de a adopta și publica, până la 19 octombrie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor Directivei 2019/520.

Scopul urmărit prin Directiva 2019/520 este aceea de a asigura utilizarea pe scară largă a sistemelor de tarifare rutieră electronică în statele membre și țările învecinate și să existe, pe cât posibil, sisteme interoperabile fiabile, ușor de utilizat și eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice viitoare. Prin urmare, este necesară realizarea interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică, pentru a reduce costurile și sarcinile legate de plata tarifelor rutiere pe întreg teritoriul Uniunii.

Principalele puncte

Prin acest act normativ se urmăresc următoarele:

 • 1. se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României cu sistemele de tarifare rutieră electronică similare din Uniunea Europeană;
 • 2. se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării schimbului transfrontalier de informații privind vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene;
 • 3. se stabilesc tehnologiile care sunt utilizate de sistemele de tarifare rutieră care pot fi date în exploatare în România și care necesită, în scopul colectării tarifelor rutiere, instalarea sau utilizarea unui echipament de bord (OBE);
 • 4. se stabilesc condițiile în care se acordă înregistrarea în România a furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE);
 • 5. se stabilesc obligațiile entităților din România care percep tarife rutiere;
 • 6. se stabilesc obligațiile utilizatorilor SETRE;
 • 7. se propune/instituirea unui organism de conciliere, organism desemnat în scopul medierii între entitățile care percep tarifele rutiere pe domeniile SETRE de pe teritoriul României și furnizorii SETRE cu care acestea au încheiate contracte, sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte;
 • 8. se prevede desemnarea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a organismelor autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformității cu specificațiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare și notificarea acestora către Comisia Europeană;
 • 9. se prevede înființarea registrului electronic național, operaționalizat de ICI București și se stabilește conținutul acestuia, iar înregistrarea informațiilor privind domeniile SETRE și furnizorii SETRE în Registrul electronic național se efectuează în baza unei proceduri elaborate de ICI București;
 • 10. se prevede faptul că Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de punct național de contact în România, asigură identificarea unui vehicul, precum și a deținătorului acestuia, pentru care a fost stabilită neplata unui tarif rutier.
 • 11. se creează cadrul legal pentru stabilirea formei și conținutului scrisorii de informare, respectiv transpunerea Anexei II din Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, motivat de faptul că, pentru crearea instituției scrisorii de informare (care nu este obligatorie conform dreptului intern) este necesara derogare de la OG 2/2001 care va fi realizata prin modificarea OG 15/2002 în sensul stabilirii unei proceduri prealabile de plată (compensatorii – după modelul Legii 5/2014), anterioare aplicării unei sancțiuni contravenționale. Prevederea privind derogarea de la OG 2/2001 constituie un element esențial în conținutul scrisorii de informare, motiv pentru care aceasta urmează a fi realizată ulterior.
 • 12. se creează cadrul legal pentru stabilirea ca anexa la prezenta ordonanță să poată fi actualizată, prin ordin comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Afacerilor Interne, având în vedere că la nivelul Uniunii Europene este, în dezbatere un proiect de modificare și completare a mai multor Directive, printre care se regăsește și propunerea de modificare și completare a Anexei I la Directiva 2019/520.
Citește și: