Surpriza Guvernului, în prag de noi scumpiri: cum vei fi ajutat să-ți plătești facturile

Surpriza Guvernului, în prag de noi scumpiri: cum vei fi ajutat să-ți plătești facturile

Vineri, Executivul de la București vine cu o surpriză frumoasă pentru românii care sunt îngrijorați de noul val de scumpiri care se anunță a fi iminent, pe piețele de energie electrică și gaze naturale. Guvernul a stabilit noi măsuri de sprijin pentru consumatori, în fața inflației tot mai pronunțate.

Guvernanții susțin că noile măsuri pentru populație și firme sunt necesare, având în vedere situaţia determinată de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturalela nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri, este necesară plafonarea prețurrilorla energie electrică și gaze naturale astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite decătre consumatorul non-casnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.

De asemenea, ținând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării dealertă cu problemedeterminate de existenta unorrestricții, întreruperea activității, scăderea cifrei de afaceri, toate acestemăsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel national, ceea ce grevează asupra posibilității suportării costurilor suplimentare determinate de creșterea prețului pe piețele de energieelectrică, sunt necesare aceste schimbări pe piață.

Care sunt măsurile de sprijin, mai exact

pentru clienţii casnici, autoritățile propun acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice. În privința gazului natural, tot pentru consumatorii mici, vorbim despre cel mult 40% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar.

Conform documentului Guvernului, în vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar faţă de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienţii casnici şi să transmită furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienţilor casnici care se încadrează în limitele de consum:

– 2.500 kWh energie electrică, alocat în tranşe egale; – echivalentul în kWh a 1.500 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în tranşe egale.

În perioada aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii casnici, după cum urmează:

a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh;
b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh. 8.

În perioada 1 februarie – 31 martie 2022 preţurile pentru energie electrică şi gaze naturale se plafonează şi pentru clienţii non-casnici, după cum urmează:

a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh;
b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh.

Românii trebuie să știe că plafoanele reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având incluse:

a) pentru energie electrică – componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA; b) pentru gaze naturale – componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.

Excepţie fac clienţii non-casnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare.

„În perioada 1 februarie – 31 martie 2022 prețurile pentru energie electrică și gazenaturale se plafonează pentru clienții non-casnici, excepție fiind clienții non-casnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şicompletarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadruluiinstituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţiecertificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor dinsectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costuluiemisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice”, mai prevede documentul.

Citește și: