Se schimbă amenzile de circulație în România, toți șoferii trebuie să știe: ce vei găsi pe procesul verbal de contravenție

Se schimbă amenzile de circulație în România, toți șoferii trebuie să știe: ce vei găsi pe procesul verbal de contravenție

Foarte mulți români primesc amenzi de circulație, mulți dintre ei nici măcar nu sunt șoferi. De acum înainte, documentul cu pricina va suferi o modificare importantă. Practic, s-a adus o actualizare procesului verbal de contravenție.

De câteva decenii, procesul verbal de contravenție a rămas neschimbat, dar un nou proiect legislativ va facilita aducerea sa în secolul 21 printr-un detaliu relativ simplu. Pe lângă informațiile ce se trec în prezent pe respectiva hârtie, precum datele de identificare ale persoanei, descrierea contravenției sau data și locul încheierii, românii vor avea în sfârșit acces la informații clare privind plata amenzilor, numele instituției către care se plătește și numărul contului în care se poate face viramentul de achitare.

Ce se întâmplă cu amenzile românilor

Un nou proiect legislativ aflat în dezbaterea senatorilor își propune să schimbe modelul procesului verbal de constatare a contravenției pe care îl primesc românii atunci când încalcă legea. Scopul este ca hârtia respectivă să aibă înscrise în mod clar modalitățile de plată ale amenzii, inclusiv cele online. Pe hârtie va fi trecut numele instituție către care se efectuează plata, codul fiscal al respectivei instituții, codul unic de identitifcare (CUI) și numărul de cont în care se poate face viramentul.

Ca referință, în momentul de față, prevederile în vigoare stabilite prin OG 2/2001, obligă polițiștii să treacă în procesul verbal de constatare următoarele date:

  • data și locul unde este încheiat;
  • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
  • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
  • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
  • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
  • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
  • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

În nota de fundamentare a noii inițiative legislative se menționează și motivul din spatele acestei schimbări. „Legislația momentului prevede ca procesele verbale de constatare a contravenţiilor să cuprindă o serie de informaţii relevante, însă omite să cuprindă informaţii referitoare la modalităţile de plată, inclusiv cele online, a contravenţiilor”.

Ca o notă de subsol, toți șoferii din România trebuie să știe că, din 2018, amenzile contravenționale pot fi achitate pe jumătate într-un termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal, nu doar în 48 de ore, așa cum era înainte, conform avocatnet.ro.