Românii pentru care statul mai face o „gaură” în buget: zeci de mii de euro, dacă respecți 4 condiții

Românii pentru care statul mai face o

Autoritățile tocmai au anunțat că vor acorda o sumă importantă de bani românilor crescători de animale. Este vorba despre un ajutor de stat excepțional, dedicat sectoarelor suin şi avicol.

Agricultorii noștri, la fel ca restul sectoarelor de activitate, sunt greu încercați de scumpiri și de provocările pe care le presupune desfășurarea activității lor în această perioadă.

Ca să le vină în ajutor, Guvernul a lansat în ultima perioadă mai multe scheme de sprijin și tocmai a anunțat un ajutor excepțional dedicat special sectoarelor suin şi avicol.

Pentru această schemă de sprijin, statul pune la bătaie suma de 129.166,292 mii lei, echivalentul sumei de 26.100 mii euro. De precizat că vorbim despre 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,324 mii euro, ce reprezintă finanțare externă nerambursabilă și de 66.090,956 mii lei, echivalentul sumei de 13.354,676 mii euro, bani ce vor veni de la bugetul de stat.

„Scopul acestei scheme de susținere financiară îl reprezintă acordarea de ajutoare excepționale, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin și avicol, pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 31 iulie 2022, necesare activităților de creștere și/sau reproducție a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor, în vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei, pentru susținerea activității de creștere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale”, transmite Guvernul.

Ce trebuie să faci pentru a primi banii și ce condiții e necesar să îndeplinești

Potențialii beneficiari ai acestui sprijin trebuie să știe că în perioada 27 august – 15 septembrie 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional pentru susținerea următoarelor activități:

-creșterea și/sau îngrășare și/sau reproducția suinelor;
-creșterea și/sau reproducția și/sau incubația păsărilor.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producție deținută este de:

a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate);
b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 euro.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producție deținută este de:

a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire;
b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 100.000 euro.

Desigur, ca în cazul oricărei altfel forme de sprijin de acest tip, cei ce depun cereri de finanțare trebuie să se asigure că sunt eligibili. Cum fac acest lucru?

Ei bine, există o listă de condiții publicată de Ministerul Agriculturii, care conține următoarele cerințe ce trebuie respectate cumulativ:

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
b) să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar;
c) să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până la data de 31 decembrie 2022;
d) ajutorul de adaptare excepțional se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice.