Mutarea făcută de Klaus Iohannis: sesizează CCR pentru Legea Educaţiei Naționale

Mutarea făcută de Klaus Iohannis: sesizează CCR pentru Legea Educaţiei Naționale

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis, miercuri, la CCR o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii educației naționale. Potrivit Administrației Prezidențiale, „considerăm că prin conținutul său normativ, legea dedusă controlului de constituționalitate contravine unor principii constituționale, precum cele referitoare la claritatea și calitatea normelor, la securitatea raporturilor juridice, dar și la egalitatea în drepturi a cetățenilor”.

Klaus Iohannis este nemulțumit de Legea Educației Naționale

Administraţia Prezidenţială preciza, la începutul lunii iulie, că Parlamentul a transmis președintelui Klaus Iohannis, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale. Actul normativ implementează o serie de măsuri de încurajare a învățământului de artă și sportiv și impune condiții suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice care necesită atestate și avize suplimentare.

 „Considerăm că prin conținutul său normativ, legea dedusă controlului de constituționalitate contravine unor principii constituționale, precum cele referitoare la claritatea și calitatea normelor, la securitatea raporturilor juridice, dar și la egalitatea în drepturi a cetățenilor”, susține șeful statului.

Liderul de la Cotroceni a sesizat CCR

În opinia sa, legea supusă controlului de constituționalitate impune personalului didactic, în unele cazuri, să prezinte o serie de avize/documente justificative/acord din partea unor terțe entități, fie autorități publice, fie persoane juridice de utilitate publică – cultele recunoscute oficial de stat, după caz. Însă, „norma criticată nu îndeplinește cerințele de claritate și de previzibilitate a legii, prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituție în componenta sa referitoare la calitatea legii, așa cum au fost dezvoltate într-o amplă jurisprudență a Curții Constituționale”, arată Administrația Prezidențială.

Neclarități observate de președintele României

Cât despre natura juridică a avizelor ce trebuie obținute de către solicitanți în cadrul procedurii de ocupare a posturilor didactice respective, aceasta este neclară, deoarece nu rezultă care sunt efectele obținerii/neobținerii lor, dacă acestea au natura unui aviz conform sau a unui aviz consultativ, pentru solicitanți, respectiv angajatori. În plus, nu este clar în ce măsură neobținerea acestor avize favorabile afectează posibilitatea cadrelor didactice de a ocupa aceste posturi.

Apel la judecători

Potrivit președintelui țării, textul creează o situație neclară și prin utilizarea noțiunii de aviz în unele situații, respectiv de acord, în altele, fără a detalia o distincție între cele două tipuri de acte. Astfel, Klaus Iohannis solicită CCR să admită sesizarea de neconstituționalitate și să constate că Legea este neconstituțională.

De asemenea, liderul de la Cotroceni cere reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996.