Problema educației din România: CNCD vine în sprijinul elevelor însărcinate sau al celor care au deja copii

Problema educației din România: CNCD vine în sprijinul elevelor însărcinate sau al celor care au deja copii

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a elaborat un ghid în care se dezbate prezența la cursuri a elevelor însărcinate, dar și a celor care au deja copii.

Acest ghid este destinat profesorilor și are menirea de a stopa discriminarea în rândul celor menționate anterior.

Ce conține, mai exact, ghidul Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, destinat profesorilor

Înainte de a elabora acest ghid, s-au efectuat trei sondaje de opinie la nivel național, cu emfază pe profesorii din ciclul gimnazial și liceal, dar și pe părinții aflați în ciclul gimnazial și liceal și inspectorii din cadrul Inspectoratelor Școlare Județene.

Evident, discriminarea se manifestă și atunci când elevii sunt caracterizați de alte particularități cum ar fi obezitatea, sărăcia, etnia, religia și orientarea sexuală. Totuși, profesorii consideră că cei mai puțin discriminați ar fi cei de altă religie, dar și cei de etnie maghiară aflați în comunități românești – cu toate astea, realitatea din teren tinde să contrazică acest lucru, acești elevi având, deopotrivă, șanse reale de a fi discriminați.

Din ghidul elaborat de CNCD:

  • implementarea de politici care să permită fetelor însărcinate sau fetelor cu copii să-și continue educația, cu adaptări după cum este necesar, având în vedere responsabilitățile lor familiale suplimentare;
  • asigurarea accesului egal la activități sportive și extracurriculare pentru băieți și fete;
  • dezvoltarea normelor și politicilor de construcție și infrastructură care să asigure facilitățile adecvate pentru elevii cu dizabilități sau copii cu certificat CES;
  • abordarea atitudinilor negative față de persoanele marginalizate;
  • dezvoltarea și aplicarea unei politici de toleranță zero față de hărțuire și abuzul fizic sau verbal asupra elevilor, profesorilor sau personalului de către orice alt elev, profesor sau personal;
  • selecția nediscriminatorie în formarea claselor, indiferent de naționalitate, etnie, rasă etc;
  • evaluarea corectă a rezultatelor elevilor.

Revenind la subiectul principal, în mod evident, este foarte important ca elevele însărcinate sau cele care au deja copii să-și poată continua studiile fără discriminări, de vreme ce, în lipsa lor, par condamnate pe vecie la o soartă implacabilă, vorba „poetului”.

În plus, existența orelor de educație sexuală în școli ar putea lucra în paralel la prevenție.