ANAF „se schimbă” pentru români și începe cu desființarea a 3.000 de posturi

ANAF

Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect pentru reorganizarea structurilor Ministerului Finanțelor și ANAF.

Practic, este prevăzută mutarea activităților de soluționare a contestațiilor și de soluții de preț în avans de la ANAF la Ministerul Finanțelor. Acest transfer, susținut de mai mulți ani de mediul de afaceri.

Numărul secretarilor de stat va crește de la patru în prezent, la cinci.

Cu alte cuvinte, numărul de posturi din organigrama Ministerului Finanțelor va crește, de la 1.715 în prezent, la 1.970. În același timp, noul număr de posturi din cadrul ANAF este prevăzut la 22.275, ceea ce înseamnă că dispar din organigramă 3.307 posturi.

Astfel, 250 de posturi vor fi transferate departamentelor de contestații și soluții de prețuri în avans la Finanțe și circa 2.700 de posturi vor fi mutate de la actuala Direcție Generală a Vămilor la noua structură Autoritatea Vamală Română.

Prevederi din proiectul de HG

Pentru Ministerul Finanțelor:

 • Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor este de 1.980, exclusiv demnitarii.
 • La articolul 3 alineatul (1), după punctul 139 se introduc opt noi puncte, pct.140 – 147, cu următorul cuprins:
  „140. soluționează contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal;
  141. reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal;
  144. elaborează metodologii și proceduri privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate,
  145. elaborează și emite actele administrative referitoare la soluția fiscală individuală anticipată;
  146. asigură și gestionează activitățile de schimb de informații în ceea ce privește Acțiunea 5 BEPS, soluțiile fiscale individuale anticipate.
 • La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(6) Ministrul finanțelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.”

Pentru ANAF:

 • La articolul 7, litera A, punctele 25, 32, 36 și 41 – 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „25. Agenția Națională de Administrare Fiscală poate exercita prin Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și prin Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili anumite atribuții stabilite prin ordin al ministrului finanțelor legate de activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativfiscale emise de organul fiscal central;
  32. reprezintă statul în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, direct sau prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în baza mandatelor transmise; renunțarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale, precum și cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției;
 • „(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 22.275 inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.”
Citește și: