Acord pe salariul minim între Parlamentul European și statele membre UE

Acord pe salariul minim între Parlamentul European și statele membre UE

Președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la proiectul de directivă privind salariile minime adecvate în UE. Noul act legislativ – odată adoptat definitiv – va promova caracterul adecvat al salariilor minime legale și va contribui astfel la realizarea unor condiții de muncă și de viață decente pentru angajații europeni.

Acord pe salariul minim

Directiva stabilește proceduri pentru adecvarea salariilor minime legale, promovează negocierile colective privind stabilirea salariilor și îmbunătățește accesul efectiv la protecția salariului minim pentru acei lucrători care au dreptul la un salariu minim în temeiul legislației naționale, de exemplu, prin salariul minim legal sau prin acorduri colective.

Caracterul adecvat al salariilor minime legale

Statele membre care au salarii minime legale sunt invitate să instituie un cadru procedural pentru a stabili și actualiza aceste salarii minime în conformitate cu un set de criterii clare.

Consiliul și Parlamentul European au convenit ca actualizările salariilor minime legale să aibă loc cel puțin o dată la doi ani (sau cel mult o dată la patru ani pentru țările care utilizează un mecanism de indexare automată). Partenerii sociali vor trebui să fie implicați în procedurile de stabilire și actualizare a salariilor minime legale.

Promovarea negocierii colective privind stabilirea salariilor

Întrucât negocierea colectivă privind stabilirea salariilor este un instrument important pentru a se asigura că lucrătorii pot beneficia de salarii minime adecvate, directiva urmărește să extindă acoperirea lucrătorilor prin intermediul negocierii colective. De aceea, colegiuitorii au convenit că țările ar trebui să promoveze consolidarea capacității partenerilor sociali de a se angaja în negocieri colective, inclusiv protecția reprezentanților lucrătorilor.

Acordul provizoriu dintre Consiliu și Parlamentul European prevede, în special, că, în cazul în care rata de acoperire a negocierii colective este mai mică decât un prag de 80%, statele membre ar trebui să stabilească un plan de acțiune pentru promovarea negocierii colective. Planul de acțiune ar trebui să stabilească un calendar clar și măsuri concrete pentru a crește progresiv rata de acoperire a negocierii colective.

Consiliul și Parlamentul European au convenit, de asemenea, asupra unei serii de măsuri pentru a spori accesul efectiv al lucrătorilor la protecția salariului minim. Aceste măsuri includ controale efectuate de inspectoratele de muncă, informații ușor accesibile privind protecția salariului minim și dezvoltarea capacității autorităților de aplicare a legii de a urmări angajatorii care nu se conformează.

 

Citește și: