Se schimbă legea și toți acești români sunt vizați. Apare un nou contract de muncă

Se schimbă legea și toți acești români sunt vizați. Apare un nou contract de muncă

Guvernul lucrează la un proiect de lege care introduce pe piața muncii o nouă formă de contract de muncă. Noul contract de muncă va include prestările de servicii casnice de către o persoană fizică, în folosul altei persoane fizice.

Legislația actuală nu reglementează raporturile juridice de muncă între două persoane fizice. O persoană fizică, fără formă de organizare juridică (PFA, SRL), nu poate angaja în serviciul ei o altă persoană fizică, de exemplu, pentru curățenia casei.

Muncile domestice pentru care românii angajează persoane fizice nu pot, conform legislației actuale, să fie supuse unui regim de înregistrare și fiscalizare.

Ei bine, exact asta se va schimba. Fie că angajezi pe cineva care să îți tundă gazonul, să îți gătească, să îți facă curățenie sau să îți curețe piscina, va trebui să declari acest lucru autorităților fiscale și să îți asumi răspunderile financiare și juridice care decurg din înțelegerea ta cu persoana care îți prestează servicii.

Ca angajator, vei avea următoarele drepturi și obligații

Ca drepturi, se numără: organizarea activității și stabilirea orarului, stabilirea atribuțiilor corespunzătoare activităților desfășurate, exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor de către salariat;

Ca obligații, îți revin: asigurarea de condiții de locuire decente, precum și protecția vieții private și intime pentru salariații care locuiesc în cadrul gospodăriei în care își desfășoară activitatea; înregistrarea contractului de muncă pentru desfășurarea activităților casnice în Registrul electronic de evidență a salariaților casnici.

Tot ca o obligație pentru angajator este și constituirea unei garanții într-un cont deschis de către autorități, unde va fi depusă contravaloarea contribuțiilor și impozitelor datorate. Acestea sunt calculate la salariul net datorat salariatului pentru o perioadă de cel puțin 2 luni pentru salariatul angajat pe perioadă nedeterminată și lunar pentru cel angajat pe perioada determinată, până la dată de 5 ale lunii ulterioare lunii lucrate.

De asemenea, angajatorul are dreptul de a ține angajatul într-o perioadă de probă de maximum 10 zile.

Proiectul mai prevede că remunerația nu poate fi mai redusă, calculată pe oră, față de salariul minim.

Ca angajat, există, de asemenea, drepturi și obligații

Drepturile angajatului în baza noului contract de muncă: dreptul la salariu pentru munca depusă; dreptul la repaus zilnic și săptămânal; dreptul la concediu de odihnă anual; dreptul la demnitate în muncă; dreptul la protecție împotriva oricărei forme de abuz, hărțuire sau violență.

Obligatiile: obligația de a realiza activitățile prevăzute în contract; obligația de a respecta dispozițiile angajatorului, sub rezerva legalității acestora; obligația de fidelitate și confidențialitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; utilizarea adecvată a instrumentelor de lucru, echipamente, unelte și utilaje cu care își desfășoară activitatea.