Bani de la stat pentru acești români: cum plătești factura la energie cu ajutor de la buget

Bani de la stat pentru acești români: cum plătești factura la energie cu ajutor de la buget

Consumatorii vulnerabili de energie din țara noastră vor primi de la stat un sprijin financiar în vederea susținerii costurilor aferente facturilor la energie electrică, dar și pentru acoperirea unei ponderi din costurile încălzirii locuinței cu alte surse.

Guvernul a conceput un proiect de lege prin care definește criteriile în baza căruia un consumator se încadrează în categoria vulnerabilă, și sumele de bani pe care acesta le poate primi de la stat, pentru a suportă costurile facturilor.

Proiectul despre care vorbim ar urma să între în vigoare la 1 septembrie 2022.

Care sunt criteriile pentru a te încadra în categoria consumatorului vulnerabil?

Conform proiectului legislativ al Guvernului, consumatorul vulnerabil e definit ca „persoană singură/familie, care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale”.

Consumatorii vulnerabili primesc de la stat suplimente pentru energie, sau ajutoare pentru căldură.

Suplimentul pentru energie

Acest supliment se acordă lunar familiilor și persoanelor singure ale căror venituri sunt de până la 810 lei/persoană. Suplimentul pentru energie este calculat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, dar nu mai mult decât valoarea consumului facturat, în cuantum de:

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului şi se plăteşte direct furnizorului, cu excepţia suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri care se plăteşte direct titularului.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 50 lei/lună.

Ajutoare pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensarea procentuală a cheltuielilor pentru încălzire, dar nu mai puţîn de 10%, aplicată asupra valorii de referinţă. Formula de calcul se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 810 lei/persoană în cazul familiei şi de 1445 lei în cazul persoanei singure.

Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat este:

a) de 250 lei/lună pentru gaze naturale;
b) de 500 lei/lună pentru energie electrică;
c) de 80 lei/lună pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Pentru energia termică valoarea de referinţă a ajutorului pentru încălzire se stabileşte, lunar, în limita consumului mediu şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei .

Cuantumul ajutorului pentru încălzire se scade din factură ce atestă contravaloarea consumului, lunar, de către furnizori şi nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat.

Proiectul mai prevede că, pentru combustibili solizi și /sau petrolieri dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de10 le i atunci se acordă 10 lei.

Totodată, dacă din calculul ajutorului pentru încălzire rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului.

Nu în ultimul rând, proiectul specifică faptul că ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentrulocuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

În situaţia în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în acelaşi spaţiu locativ, ajutorul pentru încălzire se acordă în numele titularului contractului/ convenţiei individuale încheiat cu furnizorul.

Ajutorul se acordă în baza unei cereri și unei declarații pe proprie răspundere

Important: Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propriarăspundere privind componenţa familiei , veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

În vedere a stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţafamiliei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ -teritoriale.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire , indiferent de sis temul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectoruluimunicipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI
Citește și: