Atenție, români: așa poate fi evitată amenda. Ce trebuie depus urgent la ANAF

Atenție, români: așa poate fi evitată amenda. Ce trebuie depus urgent la ANAF

Românii care înregistrează venituri extrasalariale în anul curent, care depășesc plafonul estimat de 12 salarii minime pe economie, trebuie să depună la ANAF Declarația Unică.

Termenul de depunere al Declarației Unice expiră în data de 25 mai. Prin urmare, românii care înregistrează venituri extrasalariale mai au la dispoziție doar două săptămâni pentru a intra în legalitate cu Fiscul.

Amendă între 50 și 500 de lei pentru nedepunerea Declarației Unice

Dacă românii care înregistrează astfel de venituri nu depun Declarația Unică în termenul prevăzut de legislația în vigoare, riscă o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei.

Declarația Unică 2021 se depune pentru:

  • declararea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate în 2020;
  • declararea veniturilor estimate că vor fi realizate de persoanele fizice în anul 2021.

Cine trebuie sa depună Declarația Unică

Prsoanele fizice autorizate (PFA) și persoanele fizice care obțin venituri din chirii, drepturi de autor, activități independente, precum și avocații, trebuie să depuna la Fisc acest formular.

Conform legislației curente, contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit.

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente/activităţi agricole, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la obţinerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual şi a impozitului datorat.

Cum se depune Declarația Unică

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: – prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;

– prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Cum poate fi semnată Declarația Unica, dacă e trimisă prin Spațiul Virtual Privat (SPV)

În cazul în care contribuabilul optează pentru trimiterea formularului prin SPV, apare o mică problemă, și anume, semnarea acestuia.

Controbuabilii trebuie să știe că e obligatorie semnătura electronică calificată pe formularul inteligent al declaraţiei unice, trimis la Fisc prin SPV.

Persoanele fizice care se autentifică în Spaţiul Privat Virtual cu numele, parola şi codul de autentificare de unică folosinţă ca să trimită declaraţia unică (DU) la Fisc pot semna formularul inteligent al DU cu semnătură simplă, nu au nevoie de semnătură digitală calificată, reiese din răspunsul primit de Economica.net de la ANAF. „Platforma online „Spaţiul Privat Virtual” a fost creată, în principal, pentru a facilita persoanelor fizice depunerea documentelor, inclusiv depunerea declaraţiei unice, fără a utiliza semnătură digitală calificată”.

Citește și: