Află dacă angajatorii au voie să-și monitorizeze angajații

Află dacă angajatorii au voie să-și monitorizeze angajații

Este legală sau nelegală urmărirea angajaților de către angajatori? Aceasta este una dintre temele importante de dezbatere publică ridicate recent.

Problema a devenit actuală în urma recentei pronunțări a Curții Europene a Drepturilor Omului a unei hotărâri în care se constata neîncălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – Cauza Barbulescu împotriva României.

În această speță s-a constatat că acele conversații ale salariatului din timpul orelor de muncă pot fi monitorizate de angajatori, neîncălcându-se dreptul la respectarea vieții private și a corespondeței atunci când se face în cadrul unei proceduri disciplinare, pentru a demonstra încalcarea de către angajat a Regulamentului de ordine interioară. Această hotărâre nu stabilește cu titlu general legalitatea supravegherii în mod nelimitat pe durata timpului de muncă a angajaților, ci doar raportat la circumstanțele cauzei incidente.

Astfel, angajatorii nu au un drept nelimitat de a-și supraveghea angajații, dar în anumite situații, acest lucru este acceptabil; Curtea constatând că nu este nerezonabil pentru un angajator sa doreasca să verifice dacă angajații își îndeplinesc sarcinile profesionale în timpul orelor de lucru. “Ca urmare a acestei hotărâri, nu trebuie sub nicio formă să se creeze falsa percepție în rândul angajatorilor în sensul legalității supravegherii preventive sau continue a angajaților. În ceea ce privește dispozitivele personale ale angajaților, lucrurile sunt clare, acestea nu pot fi monitorizate”, declară Beatrice Stoica, avocat Casa de Avocatură Ionescu și Sava.

Pe de altă parte, din punct de vedere legal, angajatorul are dreptul de a supraveghea modul în care sunt folosite echipamentele sale și de a monitoriza activitatea desfășurată prin intermediul acestora, însă acesta trebuie să își informeze salariații privind instalarea unui astfel de soft și să precizeze drepturile și obligațiile în ceea ce privește utilizarea calculatorului la locul de muncă printr-o anexă la contractul de angajare sau prin Regulamentul intern, opinează specialiștii Ionescu și Sava.

În principiu, în fața instanțelor în care s-au invocat astfel de probleme, s-a distins între situația în care angajații nu au fost informați  cu privire la posibilitatea de monitorizare, în acest caz, considerându-se că supravegherea constituie o ingerință inacceptabilă în viața privată a persoanei și situația în care angajații au fost în cunoștință de cauză cu privire la posibilitatea supravegherii persoanei sau a monitorizării corespondenței. “Ca urmare, considerăm că, în principial, problema supravegherii angajaților referitoare la utilizarea internetului trebuie să facă obiectul unei dispoziții speciale din regulamentul intern sau, după caz, din contractul de muncă, în caz contrar, orice monitorizare ar putea fi considerată, în împrejurari concrete, drept o încălcare flagrantă a legii”, declară Beatrice Stoica.

Citește și: