Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației. Cele opt situații cu care se pot confrunta elevii și profesorii la încheierea mediilor

Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației. Cele opt situații cu care se pot confrunta elevii și profesorii la încheierea mediilor
Ce scenarii a pregăptit Ministerul Ediucației pentru a încheia semestrul al doilea

Ministerul Educației a pregătit nu mai puțin de opt scenarii pentru încheierea semestrului al II-lea. Multe dintre aceste scenarii privesc activitatea din mediul online a elevilor, din timpul pandemiei de coronavirus.

Ce scenarii a pregăptit Ministerul Ediucației pentru a încheia semestrul al doilea

Elevii au nevoie de cel puțin două note pentru încheierea semestrului II, iar teze nu se mai susțin. Notele și calificativele se dau cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susținătorului legal, precizează ministerul pe Facebook.

Dacă elevul are cel puțin două note în semestrul al II-lea, dar activitatea sa on-line nu poate fi valorificată, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două calificative/note.

Ce scenarii a pregăptit Ministerul Ediucației pentru a încheia semestrul al doilea
Ce scenarii a pregăptit Ministerul Ediucației pentru a încheia semestrul al doilea

Elevul are nevoie de cel puțin două note

Dacă elevul are cel puțin două calificative/note în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două calificative/note.

Dacă elevul are doar o notă în semestrul al II-lea și nu i se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

Dacă elevul are doar un calificativ/o notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci situația sa școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.

Dacă elevul nu are niciun calificativ/nicio notă în semestrul al II-lea și nu i se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală.

Ce se întâmplă cu elevii corigenți

Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.

Ce se întîmplă însă cu elevii care au obținut media sub 5 în primul semestru? Ei bine, dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu poate fi valorificată activitatea on-line, cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota la această evaluare devine media anuală.

Dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note.