Vestea pe care trebuie s-o știe toți românii care stau în chirie la bloc. Doar așa poți fi dat afară

Vestea pe care trebuie s-o știe toți românii care stau în chirie la bloc. Doar așa poți fi dat afară
Toți românii care stau în chirie la bloc trebuie să știe asta

Toți românii care stau în chirie la bloc trebuie să afle legea aceasta! Care sunt motivele pentru care nu poți fi dat afară din imobil atât de ușor? Evacuarea unui chiriaș de către cel care deține locuința se poate face doar cu ajutorul unui act, arată legislația civilă. Cu toate astea, regula nu este băgată în seamă de unii proprietari și este neștiută de cei care locuiesc în chirie. Mai mult decât atât, aceasta se aplică doar dacă există un contract între părțile implicate. Despre ce este vorba?

Toți românii care stau în chirie la bloc trebuie să știe asta: ce arată legislația civilă?

Evacuarea unui chiriaș de către proprietar se poate face numai în baza unui anumit document oficial. Cu toate astea, regula nu se poate aplica dacă între cele două părți implicate în acest scenariu nu există un contract.

Cel care deține imobilul poate da afară din casă un chiriaș dacă obține în instanță dreptul de a-l evacua. Există totuși și o prevedere care lasă o ,,portiță ” reglementării prin lege în cazul unor situații mai speciale.

În cazul acesta, chiriașul trebuie să plătească chiria până la momentul în care părăsește imobilul din casă. Mai mult decât atât, dacă acesta a provocat daune proprietarului, este obligat să le repare în același termen.

„Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării”

„Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriașului se face în baza unei hotărâri judecătorești”, dispune, mai exact, Codul civil.

„Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinței, precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată”, scrie în actul normativ.

Toți chiriașii care iau la cunoștință această lege trebuie să știe că regula evacuării în baza unei hotărâri judecătorești este inutilă în cazurile în care locatarul și chiriașul nu au încheiat anterior un contract de închiriere, ci doar au o înțelegere verbală.

  • Drepturile chiriașului

-preaviz de 60 zile, în cazul închirierii pe durată determinată
-preaviz de 60 zile, în cazul închirierii pe durată nedeterminată, pentru intervale de plată a chiriei, mai mari de 1 luna; sau de 15 zile, pentru intervale de plata a chiriei, mai mici de 1 lună

De asemenea, ai obligația de a permite proprietarului accesul în locuință pentru examinarea periodică, stabilită de comun acord. Nu ai voie să schimbi destinația locuinței închiriate, iar proprietarul poate cere despăgubiri dacă acest lucru se întâmplă.