Ultimul plan al lui Ceaușescu. Ce voia să facă dictatorul în România, înainte să fie executat

Planurile lui Nicolae Ceaușescu înainte să moară

Nicoale Ceaușescu a părut mereu că are o lume a sa bine trasată, fiecare detaliu conta pentru Bucureștiul său, așa că ideile curgeau lin odată cu și mai multa putere pe care o simțea. Ce voia să facă dictatorul chiar înainte să fie executat?

Planurile secrete ale lui Ceaușescu

Ceaușescu avea lipsuri cu carul, dar cu siguranță nu-i lipseau ambiția și îndrăzneala de a se avânta în ceva, chiar și în lucrurile care-l depășeau. Părea că are totul calculat și părea că domnea o siguranță deplină peste familia Ceaușescu, dar totul s-a dovedit cu totul și cu totul altfel. Acesta pregătea lucruri noi pentru români pentru anii ’90. Revoluția, însă, a spulberat tot ceea ce avea dictatorul. Șeful statului dorea să facă o bancă „mai altfel”, nu doar între România – Kuweit. „Una cu o dobândă foarte redusă, să fie numai pentru ţări în curs de dezvoltare şi să fie numai pentru dezvoltare, nu pentru consum».”

Toate ideile dictatorului prevedeau schimbări mari și creșteri în toate domeniile de activitate. Toate obiectivele pentru anii dintre 1991-1995 au fost trasate într-un document adoptat la Congresul al XIV-lea. „Programul Directivă al Congresului al XIV-lea al PCR cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991-1995 şi orientările de perspectivă pînă în anii 2000-2010”, unul din capitole rezumând indicatorii sociali prognozaţi pentru următorul cincinal.

Planurile secrete ale lui Nicolae Ceaușescu
Planurile secrete ale lui Nicolae Ceaușescu

Ce voia să facă dictatorul înainte să fie executat?

„Vor fi create noi locuri de muncă, urmând ca populaţia activă să ajungă la circa 12 milioane persoane. Se prevede ca numărul personalului muncitor să reprezinte, la sfîrşitul cincinalului, 8.180 – 8.240 mii persoane, adică circa 68 la sută din populaţia activă. Se va acţiona pentru realizarea unor proporţii optime între principalele categorii de personal, prin sporirea îndeosebi a numărului celor care lucrează nemijlocit în producţie“
Nicolae Ceaușescu

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI