Taxă nouă pentru toți românii care au acest obiect în casă

Taxă nouă pentru toți românii care au acest obiect în casă
Politica europeană de tranziție echitabilă din punct de vedere social

Taxă nouă pentru toți românii care au acest obiect în casă! Provocările legate de mediu sporesc presiunea asupra guvernelor. Mai ales pentru a găsi modalități de a reduce daunele. Prin aceste procese se dorește minimizarea daunelor aduse creșterii economice. Guvernele au la dispoziție o serie de instrumente. Parte dine ele, inclusiv reglementări, subvenții de mediu și taxe de mediu, sunt deja reglementate de CE. Taxele, în special, reprezintă o parte esențială a acestui set de instrumente. Taxele de mediu prezintă multe avantaje importante. Vorbim de eficacitatea ecologică, eficiența economică. Dar, și de capacitatea de a colecta venituri publice și transparența. De asemenea, taxele de mediu au fost utilizate cu succes pentru a aborda o gamă largă de probleme, inclusiv eliminarea deșeurilor. Au fot utile la eliminarea poluării apei și emisiile atmosferice. Indiferent de domeniul de politică, conceperea taxelor de mediu și considerentele de economie politică în cadrul implementării acestora sunt factori determinanți pentru succesul lor general. În urma unor discuții la nivel european, fiecare stat membru are obligația de rezolva problemele de poluare. Chiar și la nivelul gospodăriilor private. Este vorba de așa-numita „taxa de poluare pe gospodării”. Taxa va fi aplicată din 2027 în toate statele membre UE.

Din 2027 „taxa de poluare pe gospodării” în toate statele membre UE.

Taxele de mediu, în diferitele lor forme, au devenit o necesitate, sau mai zis un mod de constrângere, în ideea de a diminua procentele de poluare, la nivel global. Încă din 2008 UE și CE au realizat diferite planuri de reducere a emisiilor de carbon, iar una din variante s-a axat pe taxarea marilor poluatori.

Ulterior, în urma uni studiu cadru și recomandări făcute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), s-au stabilit care ar trebui să fie modul de taxare și implementare a acestui tip de taxe.

Plecând de la aceste recomandări, CE a elaborat în anii următori mai multe proiecte de implemetare și altor forme de taxare, printre care și așa-numita „taxa de poluare pe gospodării”. Taxa va fi aplicată din 2027 în toate statele membre UE.

Tanczos Barna anunță o taxă nouă pentru toți românii care au acest obiect în casă

Așa se face că România, stat membru UE, are obligativitatea de a implemetat această taxă. Anunțul a fost făcut recent de ministrul Mediului, Tanczos Barna, reiterând ideea aplicabilității taxei din 2027.

”Va fi o taxă din 2027 pe care o va plăti fiecare cetățean european. Nu este doar România. Se aplică pentru toate cele 27 de state europene.

Cel mai simplu exemplu este taxa pe gaz, pe gazele naturale care se ard practic în centrale individuale la nivelul fiecărui apartament.

Spre surprinderea mea, chiar și pe ultima sută de metri, (o parte din statele membre – n.r.) au fost extrem, extrem de ambițioase și nu a vrut să audă nimeni nicio secundă despre eliminarea acestor taxe noi, în ciuda discuțiilor și a obiecțiunilor și în ciuda situației actuale, în ciuda războiului”, a anunțat Tanczos Barna.

Cu alte cuvinte, începând cu 2027, o taxă nouă pentru toți românii care au în casă centrale individuale. Vor plăti o taxă de poluare. Deocamdată nu se știe valoarea, aceasta fiind stabilită la momentul implementării.

Politica europeană de tranziție echitabilă din punct de vedere social

Pe termen mediu și lung, beneficiile politicilor UE în domeniul climei depășesc în mod clar costurile acestei tranziții. Politicile climatice riscă să exercite o presiune suplimentară asupra gospodăriilor vulnerabile, a microîntreprinderilor și a utilizatorilor de mijloace de transport pe termen scurt.

Prin urmare, conceperea politicilor din pachetul european repartizează în mod echitabil costurile de combatere și de adaptare la schimbările climatice, se spune în proiectul de implementare a taxei de poluare din 2027.

Taxa despre vorbea și Tanczos Barna, colectată a nivelul celor 27 de state membre, se va duce în „Fondul social pentru climă”. Fondul oferă statelor membre o finanțare specifică pentru a ajuta cetățenii să finanțeze investițiile în eficiența energetică. Este vorba de investițiile în noi sisteme de încălzire și răcire și în mobilitatea mai curată.

„Fondul social pentru climă” ar urma să fie finanțat de la bugetul UE, asta fiind prima fază. Finanțarea s-ar face prin utilizarea unei sume echivalente cu 25% din veniturile preconizate din comercializarea certificatelor de emisii pentru combustibilii pentru clădiri și pentru transportul rutier.

Comercializarea ar deveni, astfel, complemetară taxelor de mediu ce vor fi immplementate în 2027. Acesta va oferi statelor membre o finanțare de 72,2 miliarde euro. Banii ar fi pentru perioada 2025-2032. Sumele vor fi date pe baza unei modificări specifice a cadrului financiar multianual.

O altă variantă ar fi cea însoțită de o propunere de a recurge la o finanțare echivalentă. Adică strict prin taxe și impozite pe poluare. În acest fel, fondul ar mobiliza 144,4 miliarde de euro. Banii ar fi folosiți pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social.