Se dau și 900 de lei pentru acești români. Cine primește acum banii și de ce

Se dau și 900 de lei pentru acești români. Cine primește acum banii și de ce
Se dau ajutoare financiare pentru agricultori

Se dau și câte 900 de lei pentru acești români. Statul va acorda fermierilor și pescarilor prime la comercializarea produselor lor, agricole, pescărești și de acvacultură. Primele va fi de 100 euro, respectiv de 200 euro, în funcție de cantitatea de produse vândute, după cum arată un proiect de lege promulgat de președintele țării. Ajutoarele financiare vor fi acordate de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2023.

Se dau prime de până la 900 de lei pentru această categorie de români. Ce trebuie să faci ca să intri în posesia banilor

Potrivit noii legi, care a fost adoptată de Parlament în octombrie, valoarea primei de comercializare va reprezenta contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare, dar nu va putea depăși mai mult de 20.000 de euro anual de fiecare beneficiar.

De asemenea, prima va avea contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele din agricultură primare, produsele pescărești și de acvacultură, vândute direct pentru consum, dar nu va putea depăși suma de 10.000 de euro pe an de fiecare beneficiar.

Agricultorii vor primi bani de la stat
Agricultorii vor primi bani de la stat

Cine va beneficia de ajutorul de la stat

De ajutorul finaciar vor beneficia persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;

b) posedă atestat de producător, sau documente de înregistrare, sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;

c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;

d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură, sau licență de pescuit comercial, după caz”, se arată în proiectul de lege.

Care sunt actele necesare

Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:

”a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/ deținut de către solicitant;

b) atestatul de producător vizat la zi, sau documentele de înregistrare, sau licența de acvacultură, sau licența de pescuit comercial, după caz;

c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură”, se mai stipulează în proiectul de lege.

Unde se depun actele

Nu în ultimul rând, cerererile pentru acordarea primelor de comercializare se depun la centrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma.

De asemenea, primele de comercializare se vor acorda în termen de 30 de zile de la data depunerii cererilor. În funcție de cum va dori beneficiarul, primele de comercializare vor fi plătite prin mandat poștal sau virament în contul curent al beneficiarului.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI