Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Baremul de corectare

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Baremul de corectare
Bacalaureat 2022. Penultima zi de examinare cu probele scrise la alegere

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Azi candidații au susținut examenele la proba scrisă la alegere la Anatomie, respectiv Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie, Filosofie și Economie. Conform metodoligiei aprobate de Ministerul Educației, baremele de evaluare și notare, precum și soluțiile de rezolvare a subiectelor vor fi publicate, tot azi, după ora 15:00.

Bacalaureat 2022. Penultima zi de examinare cu probele scrise la alegere

Astăzi a fost penultima zi plină de emoție, chiar dacă, aparent probele au fost ușoare. Conform calendarului sesiunii de vară pentru Bacalaureat 2022, astăzi candidații au primit subiectele la proba scrisă la probele la alegere. Materiile din care elevii și-au putut alege pentru acest examen sunt, după cum urmează:

 • E d Anatomie – Biologie
 • E d Chimie
 • E d Fizică
 • E d Geografie
 • E d Informatică
 • E d Logică
 • E d Psihologie
 • E d Sociologie
 • E d Filosofie
 • E d Economie

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere

Pentru examenul de astăzi, spune Ministerul Educației, au fost înscriși 119.828 de candidați. Logica a fost materia cea mai frecventă la această probă la algere, în ultimilor 10 ani numărul elevilor înscriși la această probă crescând de la 7 mii, la 27 de mii.  În cele ce urmează vă prezentăm lista de rezolvare a subiectelor la Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere.

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Geografie

Examenele proba scrisă la Geografie au fost susținute de elevii de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar.

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Rezolvarea subiectelor la Geografie, conform Edupedu.ro, au fost rezolvate de profesorul Bogdan Petre. Aecsta predă la Colegiul Național “Matei Basarab” și Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” din București.

Rezolvare Subiectul I

 • A. 1. Portugalia; 2. Praga
 • B. 1. 1; 2. Serbia; 3. Madrid
 • C. 1. c. 7; 2. b. 12; 3. c. Tallinn; 4. b. B; 5. b. Chișinău
 • D. Sugestii de rezolvare: Clima statului marcat, pe hartă, cu litera D este subpolară (în Nord). Cima statului marcat, pe hartă, cu litera J, care este mediteraneeană. Temperaturile medii anuale sunt mai scăzute în statul marcat, pe hartă, cu litera D (-2…5℃ în jumătatea nordică a țării). Cele din statul marcat, pe hartă, cu litera J, care sunt mai ridicate (15…20℃). În statul marcat, pe hartă, cu litera D bat vânturile polare. În statul marcat, pe hartă, cu litera J bate austrul.
 • E. 1. Franța, Italia etc. 2. Constanța, Varna etc.

Rezolvare Subiectul al II-lea

 • A. 1. Vaslui; 2. Ialomița
 • B. 1. Prut; 2. A; 3. Deva
 • C. 1. c.10; 2. b. E; 3. b. Dâmbovița; 4. a. Crișul Alb; 5. a. 1
 • D. Sugestii de rezolvare: Unitatea de relief marcată este pe hartă, cu litera C. S-a format prin încrețirea scoarței terestre în orogeneza alpină și prin vulcanism (în Vest), spre deosebire de unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F. Aceasta s-a format prin încrețirea scoarței terestre la sfârșitul orogenezei alpine. Unitatea marcată, pe hartă, cu litera C prezintă relief vulcanic, comparativ cu unitatea marcată, pe hartă, cu litera F. Aceasta prezintă relief dezvoltat pe argilă (alunecări de teren). Altitudinile unității de relief marcate, pe hartă, cu litera C sunt mai ridicate. Peste 2000 m, 2100 m altitudinea maximă. Atitudinile unității de relief marcate, pe hartă, cu litera F sunt mai reduse. Sub 1000 m, 996 m altitudinea maximă.
 • E. 1. petrol, gaze naturale; 2. influențe climatice oceanice / vestice, influențe climatice submediteraneene;

Rezolvare Subiectul al III-lea

 • A.1. aproximativ 9 400 000 ha, Franța; 2. 1 000 000 ha, Suedia
 • B. 1. 5 500 000 ha – 3 000 000 ha = 2 500 000 ha; 2. Suedia are o suprafață redusă cultivată cu cereale. Elementele cadrului natural nu sunt favorabile acestui tip de cultură agricolă. Relieful montan și clima impun dezvoltarea unor întinse suprafețe ocupate cu pădure de conifere (taiga). Asta în detrimentul suprafețelor ocupate cu terenuri arabile. În  aceste condiții, solurile au o fertilitate slabă (spodosoluri). Nu sunt pretabile cultivării cerealelor pe mari suprafețe; 3. Câmpia Română, Câmpia de Vest.
 • C. 1. România, Serbia, Ucraina; 2. Câmpia Panonică, Munții Matra; 3. Dunăre, Tisa, Mureș; 4. Budapesta, Debrecen
 • D. 1. Orașul A: 17,8℃ – (-5℃) = 22,8℃; Orașul B: 26,5℃  – 12,5℃ = 14℃; 2. Orașul A: Helsinki; Orașul B: Valletta
 • E. 1. climă mediteraneeană; 2. Cauza principală a diferenței de temperatură dintre cele două orașe este radiația solară. Aceasta scade dinspre sudul spre nordul Europei. Determină o scădere progresivă a valorilor termice. Astfel, cele mai mari valori termice se ating în sudul continentului. Este vorba de 26,5℃ temperatura medie a lunii iulie la Valletta. Cele mai reduse valori de temperatură sunt specifice nordului Europei. Este vorba de 17,8℃ temperatura medie a lunii iulie la Helsinki.

Baremul de corectare pentru Geografie

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Geografie, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Geografie

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Informatică

Pentru examenele de astăzi, la proba scrisă la algere, Informatică, baremele de evaluare spun, după cum urmează:

 • Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
 • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
 •  Utilizarea unui tip de date care depășește domeniul de valori precizat în enunț (de exemplu tipuri întregi cu semn pentru memorarea numerelor naturale, dimensiune a tablourilor) este acceptată din punctul de vedere al corectitudinii programului, dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcționarea programului.

Ministerul Educației publica cu ceva vreme programa la informatică pentru Limbajul C/C++, și Limbajul Pascal.

Rezolvare subiecte informatică BAC 2022 Limbajul C/C++ și subiecte informatică BAC 2022 Limbajul Pascal

Baremul de corectare pentru Informatică, mate-info

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la pentru Informatică, mate-info, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Informatică, mate-info

Baremul de corectare pentru Informatică, științele naturii

La ora 15:00 Miniseterul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la pentru Informatică, științele naturii, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Informatică, științele naturii

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Chimie

Pentru proba scrisă la alegere, Chimie, se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Și în acest caz nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu, iar nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Rezolvare subiecte „Chimie organică”

 • Subiectul ISubiectul A: 1.a  2.b  3.a  4.a  5.b  6.c  7.b  8.d  9.a  10.d.; Subiectul B 1.F  2.A  3.A  4.F  5.A
 • Subiectul II Subiectul C 1. a. C7H16: b. n-heptan; c. formula de structură a 2,3-dimetilpentanului; 2. a. 3-izopropil-4-metil-2-hexenă; b. 3-izopropil-2-metil-2-hexenă sau3-izopropil-5-metil-2-hexenă sau alt izomer care corespunde cerinţei; 3. ecuaţia reacţiei (! coeficient 2 la H2); 4.n1/n2=3/2; 5. Etena este în condiţii standar un gaz sau Etena este insolubilă în apă, sau altă proprietate fizică.Subiectul D 1. cele două ecuaţii (! coeficient 2 la HNO3 şi coeficient 2 la H2O pentru obţinerea 1,3-dinitrobenzenului); 2. m=273 kg; 3. Naftalina se utilizează ca insecticid şi în sinteza unor coloranţi sau alte utilizări.
 • Subiectul III Subiectul E 1. cele trei ecuaţii (! coeficient 2 la CH3-COOH); 2. ecuaţia reacţiei de ardere a metanolului (! coeficient 3/2 la O2 şi 2 la H2O ); 3. Vaer= 151,2 L; 4. n=11; 5. Etanolul este o substanţă lichidă, sau Etanolul este solubil în apă, sau altă proprietate fizică a etanolului. Subiectul F 1. m=8,4 g; 2.a. ecuaţia reacţiei(! coeficient 2 la Cu(OH)2 şi 2 la H2O); b. c= 10%; 3. Zaharoza se găseşte în trestia de zahăr şi sfecla de zahăr.

Conform Edupedu.ro, subiectele au fost rezolvate de către profesoara Daniela Bogdan.

Baremul de corectare pentru Chimie organică

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la chimie organică, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Chimie organică

Rezolvare subiecte „Chimie anorganică”

 • Subiectul I
 • Subiectul II
 • Subiectul III

Baremul de corectare pentru Chimie anorganică

La ora 15:00 Miniseterul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la chimie anorganică, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Chimie anorganică

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Anatomie și fiziologie umană

Conform, metodologiei aprobate, la această probă se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem și nu se acordă fracţiuni de punct.
Conform baremelor se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. Elevii vor primi zece puncte din oficiu.

Rezolvare subiecte Biologie vegetală şi animală

 • Subiectul I
 • Subiectul II
 • Subiectul III

Baremul de corectare pentru Biologie vegetală şi animală

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Biologie vegetală şi animală, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Biologie vegetală şi animală

Rezolvare subiecte Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

 • Subiectul I
 • Subiectul II
 • Subiectul III

Baremul de corectare pentru Anatomie și fiziologie umană

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Anatomie și fiziologie umană, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Anatomie și fiziologie umană

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Fizică

Pentru proba scrisă la alegere, Fizică, au fost două variante de subiecte. Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. Nu se acordă fracțiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la zece.

 • A. MECANICĂ,
 • B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ,
 • C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU,
 • D. OPTICĂ

Rezolvare subiecte filiera tehnologică

 • Subiectul I – Mecanică
 • Subiectul II – Elemente de Termodinamică
 • Subiectul III – Producerea și utilizarea curentului continuu
 • Subiectul IV – Optică

Rezolvare subiecte filiera teoretică cu profilul real, și filiera vocațională cu profilul militar

 • Subiectul I – Mecanică
 • Subiectul II – Elemente de Termodinamică
 • Subiectul III – Producerea și utilizarea curentului continuu
 • Subiectul IV – Optică

Baremul de corectare la Fizică, filiera tehnologică

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Fizică, filiera tehnologică, după cum urmează:

Baremul de corectare la Fizică, filiera tehnologică

Baremul de corectare la Fizică, filiera teoretică

La ora 15:00 Miniseterul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Fizică, filiera teoretică, după cum urmează:

Baremul de corectare la Fizică, filiera teoretică

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Economie

Proba a fost suținută de elevii de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

 • Subiectul I
 • Subiectul al II-lea
 • Subiectul al III-lea

Baremul de corectare pentru Economie

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Economie, după cum urmează:

Baremul de corectare pentru Economie

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Logică

Examenul la proba scrisă la alegere, Logică, argumentare și comunicare a fost susținut de elevii de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. Și în acest caz se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

 • Subiectul I
 • Subiectul al II-lea
 • Subiectul al III-lea

Baremul de corectare pentru Logică

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Logică, după cum urmează:

Baremul de corectare la Logică

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Psihologie

La proba scrisă la alegere, Psihologie, vor susține examenel toți candidații de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

 • Subiectul I
 • Subiectul al II-lea
 • Subiectul al III-lea

Baremul de corectare pentru Psihologie

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Psihologie, după cum urmează:

Baremul de corectare la Psihologie

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Sociologie

Toți candidații de la profilul umanist din filiera teoretică au susținut această probă la alegere. Toate subiectele sunt obligatorii. Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

 • Subiectul I1.c, 2.a, 3. d, 4.d, 5.b, 6.b, 7.c, 8.b, 9.d, 10. b
 • Subiectul al II-lea a.5, b.1, c. 4, d.3
 • B. 1. Ideea textului este despre conceptul de socializare ce contribuie la formarea comportamentului unei persoane, în acord cu normele și regulile dezirabile, consecința fiind conformitatea și consensul.
 • 2. Principalele concepte: socializarea, grupul social, valori și norme.
 • 3. Ipoteza se poate confirma.
 • 4. Aici se poate porni de la definiția grupului de egali. Relația între egali asigură dezvoltarea armonioasă a personalității sub raport cognitiv.
 • Subiectul al III-lea
 • 1. Indicatorii de status sunt elemente ce pot ajuta indicarea statusului unei persoane.
 • 2. Două caracteristici: sunt reglementate prin norme și coduri, decurg din diviziunea socială a activităților și presupun implicarea parțial a setului de roluri și statusuri.
 • 3. Grupul reprezintă o entitate de mai multe persoane, care se află în relaţii de interacţiune şi dependenţă reciprocă, dezvoltă norme, valori, iar rolul social este ansamblul comportamentelor pe care le performează un individ în baza statusului pe care îl deține.
 • 4. În societățile tradiționale, apartenența persoanei la o anumită clasă socială poate să îi influențeze accesul la educație.
 • 5. Relațiile sociale sunt interacțiuni între indivizi stabilite pe baza unor scopuri și interese individuale și sociale. Ele reprezintă elementul durabil al legăturilor sociale, ce uneşte oamenii în grupuri.

Rezolvarea subiectelor la Sociologie a fost făcută de către profesoara Alexandra Poenaru, doctor în sociologie, licențiată în sociologie, filosofie și științele educației, potrivit Edupedu.ro.

Baremul de corectare pentru Sociologie

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Sociologie, după cum urmează:

Baremul de corectare la Sociologie

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Filosofie

Această probă la alegere s-a adreseat candidaților de la profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. Toate subiectele sunt obligatorii. Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

 • Subiectul I
 • Subiectul al II-lea
 • Subiectul al III-lea

Baremul de corectare pentru Filosofie

La ora 15:00 Ministerul Educației a publicate și baremele de evaluare și notare pentru examenele de astăzi la Filosofie, după cum urmează:

Baremul de corectare la Filosofie

Calendar Bacalaureat 2022

 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale