Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Ce au avut elevii de rezolvat la geografie, informatică, biologie sau chimie

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Ce au avut elevii de rezolvat la geografie, informatică, biologie sau chimie
Bacalaureat 2022. Ziua probelor scrise la alegere

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere. Astăzi este penultima zi în care elevii claselor a XII-a se prezintă în sala de examen. Începând cu ora 9:00 se vor da examenele la proba scrisă la alegere. Ulterior, după ora 15:00 vor fi publicate atât subiectele, cât și baremele de evaluare și notare. Întreaga programă a fost elaborată conform criteriilor anunțate de Ministerul Educației în Ordinul de ministru emis anul trecut. Azi se vor susține examenele la proba scrisă la alegere la Anatomie, respectiv Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie, Filosofie și Economie.

Bacalaureat 2022. Ziua probelor scrise la alegere

Ziua de 22 iunie este o nouă zi plină de emoție, chiar dacă, aparent probele vor fi ușoare. Conform calendarului sesiunii de vară pentru Bacalaureat 2022, astăzi candidații vor susține proba scrisă la probele la alegere. Materiile din care elevii și-au putut alege pentru acest examen sunt, după cum urmează:

 • E d Anatomie – Biologie
 • E d Chimie
 • E d Fizică
 • E d Geografie
 • E d Informatică
 • E d Logică
 • E d Psihologie
 • E d Sociologie
 • E d Filosofie
 • E d Economie

 

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere

Pentru examenul de astăzi, spune Ministerul Educației, au fost înscriși 119.828 de candidați. Statistica ultimilor 10 ani arată că numărul elevilor înscriși la această probă a crescut de la 7 mii, la 27 de mii. Majoritatea s-au îndreptat spre disciplina Logică, argumentare și comunicare. În cele ce urmează vă prezentăm lista de subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere pentru sesiunea de BAC din acest an.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Anatomie și fiziologie umană

Ca și în alți ani, la această probă există două tematici în cadrul aceleiași materii, și anume tematica „Biologie vegetală şi animală” și „Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană”.

În cazul primei tematici examenele la proba scrisă la alegere va fi pentru candidații de pe filiera teoretică cu profilul real. Vor da examen și cei de pe filiera tehnologică cu profilurile tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului. Inclusiv cei de pe filiera vocaţională cu profilul militar. La aceste subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la alegere timpul de lucru efectiv este de trei ore și sunt obligatorii. Elevii vor primi zece puncte din oficiu.

Subiectele pentru „Biologie vegetală şi animală”

 • Subiectul I – notarea va fi de 30 de puncte, iar pentru cele patru itemuri, de la A la D, punctajul va fi între 4 și 10 puncte,
 • Subiectul II – notarea va fi de 30 de puncte, iar pentru cele două itemuri, A și B, punctajul va fi de 12, respectiv 18 puncte,
 • Subiectul III – notarea va fi de 30 de puncte, iar pentru cele două enunțuri, cu câte trei variante de răspuns, minim, vor fi punctate cu 14, respectiv 16 puncte.

Aici și aici regăsiți subiectele primite astăzi de candidați.

Subiectele pentru „Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană”

 • Subiectul I – notarea va fi de 30 de puncte, iar pentru cele patru itemuri, de la A la D, punctajul va fi între 4 și 10 puncte,
 • Subiectul II – notarea va fi de 30 de puncte, iar pentru cele două itemuri, A și B, punctajul va fi de 12, respectiv 18 puncte,
 • Subiectul III – notarea va fi de 30 de puncte, iar pentru cele două enunțuri, cu câte trei variante de răspuns, minim, vor fi punctate cu 14, respectiv 16 puncte.

Aici și aici regăsiți subiectele primite astăzi de candidați.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Chimie

Pentru proba scrisă la alegere, Chimie, elevii vor primi subiecte din chimia anorganică și organică. Examenele vor fi susținute de elevii de la toate filierele, profilele și specialitățile. Toate subiectele vor fi obligatorii. Li se acordă zece puncte din oficiu. Subiectele vor fi rezolvate în trei ore.

Subiectele pentru „Chimie anorganică”

 • Subiectul I – notarea va fi de 40 de puncte. Pentru cele două itemuri, A și B, punctajul va fi de  30, respectiv 10 puncte,
 • Subiectul II – notarea va fi de 25 de puncte. Pentru cele două itemuri, C și D, punctajul va între 1 și 6 puncte, pentru fiecare subpunct,
 • Subiectul III – notarea va fi de 25 de puncte. Pentru cele două itemuri, E și F, cu câte trei variante de răspuns, minim, vor fi punctate de la 1 la 6 puncte.

Aici și aici aveți subiectele de astăzi pentru „Chimie anorganică”

Subiectele pentru „Chimie organică”

 • Subiectul I – notarea va fi de 40 de puncte. Pentru cele două itemuri, A și B, punctajul va fi de  30, respectiv 10 puncte,
 • Subiectul II – notarea va fi de 25 de puncte. Pentru cele două itemuri, C și D, punctajul va între 1 și 6 puncte, pentru fiecare subpunct,
 • Subiectul III – notarea va fi de 25 de puncte,. Pentru cele două itemuri, E și F, cu câte trei variante de răspuns, minim, vor fi punctate de la 2 la 5 puncte.

Aici și aici aveți subiectele de astăzi pentru „Chimie organică”

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Fizică

Pentru proba scrisă la alegere, Fizică, vor fi două variante de subiecte. Prima variantă va fi pentru candidații de pe filiera tehnologică cu profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului. Cea de a doua variantă va fi pentru elevii de pe filiera teoretică cu profilul real, și filiera vocațională cu profilul militar. Și în acest caz subiectele sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

 • A. MECANICĂ,
 • B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ,
 • C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU,
 • D. OPTICĂ

Li se vor acorda zece puncte din oficiu, iar timpul de lucru efectiv este de trei ore.

Subiectele pentru filiera tehnologică

 • Subiectul I – Mecanică, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte,
 • Subiectul II – Elemente de Termodinamică, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte,
 • Subiectul III – Producerea și utilizarea curentului continuu, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte,
 • Subiectul IV – Optică, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte.

Aici, aici, aici și aici  subiectele date astăzi candidaților la filiera tehnologică.

Subiectele pentru filiera teoretică cu profilul real, și filiera vocațională cu profilul militar

 • Subiectul I – Mecanică, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte,
 • Subiectul II – Elemente de Termodinamică, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte,
 • Subiectul III – Producerea și utilizarea curentului continuu, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte,
 • Subiectul IV – Optică, notarea va fi de 45 de puncte. Subiectul este împărțit în trei segmente distincte, fiecare punctat cu câte 15 puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Geografie

Examenele proba scrisă la Geografie vor fi susținute de elevii de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar.  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu, iar timpul efectiv de lucru este de trei ore.

 • Subiectul I este notat cu 30 de puncte, iar pentru fiecare dintre itemii de la A la E, candidații vor scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează de la 2 la 6 puncte,
 • Subiectul al II-lea are notarea de 30 de puncte, iar  pentru fiecare dintre itemii de la A la Eare notări de la 2 la 6 puncte,
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 30 de puncte, iar pentru fiecare dintre itemii de la A la E se notează de la 4 la 10 puncte.

Aici, aici, aici și aici  subiecte date astăzi candidaților la geografie.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Informatică

Pentru a putea susține examenele de astăzi, Ministerul Educației publica cu ceva vreme în urmă și noua programă pentru informatică, pe baza căreia candidații vor susține proba scrisă. Vorbim aici de programa la informatică pentru Limbajul C/C++, și Limbajul Pascal.

Subiecte informatică BAC 2022 Limbajul C/C++ 

Examenele proba scrisă la informatică la Limbajul C/C++ vor fi susținute de elevii de pe filiera teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică și filiera vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică.

 • Subiectul I este notat cu 20 de puncte, iar pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, candidații vor scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.
 • Subiectul al II-lea are notarea de 40 de puncte, iar fiecare subpunct are notări de la 6 la 10 puncte.
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 30 de puncte, iar pentru fiecare problemă se vor acorda câte 10 puncte, la al treilea subpunct notarea fiind împărțită în 2 și, respectiv, 8 puncte.

Subiecte informatică BAC 2022 Limbajul Pascal

Examenele proba scrisă la informatică la Limbajul Pascal vor fi susținute de candidații de pe filiera teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică și filiera vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora, eventual în formă prescurtată. Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară. În grafurile din cerințe oricare muchie are extremități distincte și oricare două muchii diferă prin cel puțin una dintre extremități.

 • Subiectul I este notat cu 20 de puncte, iar pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, vor scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.
 • Subiectul al II-lea are notarea de 40 de puncte, iar fiecare subpunct are notări de la 6 la 10 puncte.
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 30 de puncte, iar pentru fiecare problemă se vor acorda câte 10 puncte, la al treilea subpunct notarea fiind împărțită în 2 și, respectiv, 8 puncte.

Aveți aici, aici, aici și aici modelele de subiecte pentru Limbajul C/C++. și aici, aici, aici și aici pentru Limbajul Pascal.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Economie

Proba se adresează celor de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.

 • Subiectul I este notat cu 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemii, A și B, cu toate subpunctele acestora, candidații vor pe scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțuri. Este corectă o singură variantă de răspuns. La itemul A punctarea este cu 6 punctaje de câte 3 puncte, iar la B, notarea are 12 puncte.
 • Subiectul al II-lea are notarea de 40 de puncte. Pentru rezolvare li se va da de transcris un tabel la punctul 1, trebuind să completeze coloanele în funcție de răspunsul corect, rezolvrea fiind notată cu 18 puncte. La itemul 2 se dă o problemă și vor trebui să dea răspunsul corect, în funcție de cerințe, notarea fiind de 22 de puncte.
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 20 de puncte. Pentru enunțul acestui subiect se va răspunde la cerințele de la itemul 1 și itemul 2, notate cu 8, respectiv 12 puncte.

Aici  și aici regăsiți subiectele primite la examenul de astăzi, 22 iunie 2022.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Psihologie

La proba scrisă la alegere, Psihologie, vor susține examenel toți candidații de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.

Subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu, iar timpul de lucru efectiv este de trei ore. modelul subiectelor.

 • Subiectul I este notat cu 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemii, de la 1 la 10, cu toate subpunctele acestora, se va da răspunsul corect scriindu-se litera corespunzătoare.
 • Subiectul al II-lea are notarea de 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemi, A și B, cu toate subpunctele acestora, sunt notate cu 4, 6 și respectiv 12 puncte.
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 30 de puncte. Pentru enunțul acestui subiect se va răspunde la cerințe, de la A la E, notate cu două punctaje de 4, două punctaje de 6, respectiv unul de 10 puncte.

Aici,  aici  și aici regăsiți subiectele primite la examenul de astăzi, 22 iunie 2022.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Sociologie

Toți candidații de la profilul umanist din filiera teoretică vor susține această probă la alegere. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu și timpul de lucru efectiv este de trei ore.

 • Subiectul I este notat cu 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemii, de la 1 la 10, cu toate subpunctele acestora, se va da răspunsul corect scriindu-se litera corespunzătoare.
 • Subiectul al II-lea are notarea de 30 de puncte. Pentru fiecare dintre subpunctele de la imteul A, notat cu 12 puncte, sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Candidații vor scrie pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. La itemul B, cu notare de 2, 3 , repsctiv 10 puncte, candidații vor trebui să citească un enunț și să răspundă corect, alegând unul din cele 4 subpuncte.
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 30 de puncte. Pentru enunțul acestui subiect se va răspunde la unul din enunțurile regăsite într-unul din subpunctele, dela 1 la 5, notate cu două punctaje de 4, două punctaje de 6, respectiv unul de 10 puncte.

Aici,  aici  și aici regăsiți subiectele primite la examenul de astăzi, 22 iunie 2022.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Logică

Așa cum scriam anterior, în ultimii 10 ani numărul elevilor care au ales această probă la alegere a crescut exponențial. Motivația este una simplă, aparent, elevii considernd că materia este mult mai ușor de asimilat, în consecință și subiectele date la Bacalaureat.

Examenul la proba scrisă la alegere, Logică, argumentare și comunicare va fi susținut de elevii de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. Și în acest caz subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu, iar timpul de lucru efectiv este de trei ore.

 • Subiectul I este notat cu 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemii, A și B, cu toate subpunctele acestora, sunt notate cu 2, 8 și respectiv 20 de puncte.
 • Subiectul al II-lea are notarea de 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemi, de la A la D, cu toate subpunctele acestora, sunt notate cu 2, 4, 6 și respectiv două notări de câte 8 puncte.
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemi, de la A la D, cu toate subpunctele acestora, sunt notate cu 2, 4, două notări de 6 și respectiv una de 8 puncte.

Aici  și aici regăsiți subiectele primite la examenul de astăzi, 22 iunie 2022.

Subiecte Bacalaureat 2022 la proba scrisă la Filosofie

Această probă la alegere se adresează candidaților de la profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu, iar timpul de lucru efectiv este de trei ore.

 • Subiectul I este notat cu 30 de puncte. Candidații vor pe scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de la itemii de la 1 la 10, cu toate subpunctele. În acest caz este corectă o singură variantă de răspuns.
 • Subiectul al II-lea are notarea de 30 de puncte. Pentru fiecare dintre itemi, A, B și C, în coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice teoriei kantiene a cunoaşterii, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Candidații vor pe scrie pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. Răspunsurile sunt notate cu 6, 8, respectiv 16 puncte.
 • Subiectul al III-lea va fi notat cu 30 de puncte. Pentru enunțul acestui subiect se va răspunde la cerințe, de la A la E, notate cu două punctaje de 4, două punctaje de 6, respectiv unul de 10 puncte.

Aici,  aici  și aici regăsiți subiectele primite la examenul de astăzi, 22 iunie 2022.

Calendar Bacalaureat 2022

 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale