Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă. Barem corectare

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă. Barem corectare
Peste 5.000 de elevi au susținut examenul scris la limba maternă

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă. De la ora 9:00, elevii claselor a XII-a au susținut examenul la Limba și Literatura maternă, proba scrisă. Tot astăzi, după ora 15:00, Ministerul Educației va publica și baremele de evaluare și notare a acestui ultim examen.

Peste 5.000 de elevi au susținut examenul scris la limba maternă

Datele oferite de ME arată că peste 5.000 de elevi din minoritățile maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, italiană, ucraineană, și turcă, au susținut astăzi ultimul examen din sesiunea de vară de Bacalaureat 2022.

Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au avut timp de soluționare trei ore.

Afișarea primelor rezultate  este prevăzută pentru data de 27 iunie, până în ora 12:00, și se va face cu anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

În aceeași zi vor putea fi depuse și contestațiile, soluționarea acestora având loc între 28 și 30 iunie. Rezultatele finale, după contestații, vor fi publicate pe 1 iulie.

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă

În funcție de grupul minoritat din care fac parte candidații acestei zile, maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, italiană, ucraineană, și turcă, fiecare elev a primit subiectele și în cele trei ore de examen a trebuit să rezolve toate cerințele enunțate în foile de examen.

Condițiile de promovabilitate a candidaților

Ministerul Educației a emis anul trecut un ordin care reglementează modul în care candidații vor putea fi declarați promovați, după cum urmează:

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:

recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

-susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

-media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin)”.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Maghiară

Examenele de Bacalaureat 2022, proba scrisă la Limba și Literatura Maternă a fost susținută de elevii claselor a XII-a de la profilul real tehnologic.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Maghiară, profilul real tehnologic

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Maghiară, profilul real, tehnologic

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Maghiară, profilul tehnologic

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Maghiară, profilul umanist, profilul pedagogic

Examenele de Bacalaureat 2022, proba scrisă la Limba și Literatura Maternă a fost susținută de elevii claselor a XII-a pe filiera teoretică cu profilul umanist, filiera vocaţională cu profilul pedagogic. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Maghiară, filiera teoretică cu profilul umanist, filiera vocaţională cu profilul pedagogic

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Maghiară, profilul umanist, profilul pedagogic

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Maghiară, profilul pedagogic

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Germană

Examenul național de bacalaureat 2022 la proba E. b) Limba şi literatura germană maternă s-a dat din varianta 5. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Germană

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Germană

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Germană

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Croată

Examenul național de bacalaureat 2022 proba E. b) Limba şi literatura croată maternă a avut subiecte din varianta 5. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Croată

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Croată

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Croată

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Italiană

Examenul național de bacalaureat 2022 proba E. b) Limba şi literatura italiană maternă din varianta 5. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte.

La subiectul al III-lea, s-a ținut cont de ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conținutul eseului candidații au primit 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință / reper). Pentru redactarea eseului candidații au primit 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități de analiză și argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Italiană

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Italiană

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Italiană

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Sârbă

Examenul național de bacalaureat 2022 proba E. b) Limba şi literatura sârbă maternă din varianta 5. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Sârbă

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Sârbă

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Sârbă

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Slovacă

Examenul național de bacalaureat 2022 proba E. b) Limba şi literatura slovacă maternă din varianta 5. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Primul subiect a avut un punctaj de 45 de puncte, al doilea de 15 puncte, iar al treilea subiect a fost punctat cu 30 de puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Slovacă

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Slovacă

Barem evaluare și notare Slovacă

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Turcă

Examenul național de bacalaureat 2022 proba E. b) Limba şi literatura turcă maternă cu varianta 5. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Turcă

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Turcă

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Turcă

Rezolvare subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă Bacalaureat 2022 la limba maternă – Ucraineană

Examenul de bacalaureat naţional 2022 proba E. b) Limba şi literatura ucraineană maternă cu varianta 5. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Punctajul la toate cele trei subiecte a fost de 30 de puncte.

Subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Ucraineană

Barem subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă – Ucraineană

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

Barem evaluare și notare Ucraineană

În cazul în care la unul, sau mai multe exemene, un candidat nu va lua nota minimă, și nici media minimă finală, 6, acesta se va putea înscrie în sesiunea din toamnă, conform calendarului anunțat de Minister:

Calendarul examenelor de Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe,
  16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă,
  17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă,
  18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă,
  19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă,
  22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A,
  24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B,
  25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D,
  26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C,
  31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00),
  1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor,
  3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale.

Barem corectare subiecte Bacalaureat 2022 la limba maternă

După ora 15:00, Ministerul Educației va publica și baremele de evaluare și notare a acestui ultim examen, proba scrisă la Limba și Literatura Maternă.