Model fișă înscriere liceu 2022. În ce ordine se trec opțiunile

Model fișă înscriere liceu 2022. În ce ordine se trec opțiunile
Cum sa completezi cererea de inscriere la liceu 2022

Model fișă înscriere liceu 2022 și ordinea în care se trec opțiunile. În perioada 4 – 11 iulie 2022 are loc completarea opţiunilor în fișele de înscriere la liceu de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părintii acestora, asistati de diriginţii claselor a VIII-a. În această perioadă se completează şi fisele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care vor să participe la admitere în alt judeţ. Când va avea loc repartizarea computerizata a elevilor la liceu?

Model fișă înscriere liceu 2022. Cum se trec opțiunile

Vă prezentăm model fișă înscriere liceu 2022 completată pentru a știi cum să treceți opțiunile. Potrivit Calendarului admiterii în învăţământul liceal 2022-2023, repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.

La repartizarea computerizată, ce va avea loc pe 14 iulie, realizată în prima etapă de admitere, participă elevii care au susţinut evaluarea naţională. Primul pas în alegerea opţiunilor este identificarea filierei, a profilului şi, în cele din urmă, a specializării urmărite. De asemenea, admiterea la liceele de stat se face fără examen, doar în baza mediei de admitere.

Model fisa inscriere liceu 2022 completata
Model fisa inscriere liceu 2022 completata

Model fișă înscriere liceu 2022

Viitorii liceeni completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

De asemenea, candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai doar dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionata la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. Altfel, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate, anunță portalinvatamant.ro.

Model fișă înscriere liceu 2022. Reguli de completare

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi elevii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul instituției. Fiecare elev îşi poate copia în fişă-model din broşură, pentru uz propriu, listă de opţiuni, în ordinea preferinţelor. Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor și semna fişa de înscriere.

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu atenție opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fișă cu opţiunile exprimate, pentru că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Ce faci dacă ai greșit o cerere de înscriere la liceu 2022

În cazul existentei unei erori, părintii o semnalează comisiei, prin intermediul profesorului diriginte. La rândul ei, comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator.

De asemenea, fişa greșită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmaneaza directorului, care o transmite părintilor şi elevului, pentru a fi semnată.