Trei lucruri la care să fii atent când completezi fișa cu opțiunile de admitere la liceu

Trei lucruri la care să fii atent când completezi fișa cu opțiunile de admitere la liceu
Admitere liceu 2019. La ce trebuie să fii atent când completezi opțiunile?

Admiterea la liceu pentru anul 2019-2020 se va face în perioada 3-12 iulie. Pe 29 iulie a fost ultima zi care le-a mai dat emoții viitorilor liceeni. Iată un model al fișei pentru înscriere la liceu!

Admitere liceu 2019: La ce trebuie să fii atent când completezi fișa

Proaspeții absolvenți ai claselor a VIII-a au cinci zile la dispoziție, de la rezolvarea contestațiilor, pentru completarea fișelor de înscriere la liceu. Aceasta se va face în perioada dintre 3-7 iulie 2019. Iată un model de completare pentru fișa de admitere la liceu! ”Sper ca decizia să fie bine gândită, pentru că este un moment foarte important. Să nu ne supraevaluăm, să nu ne subevaluăm”, a precizat președintele Comisiei municipale de admitere.

Fișa cu opțiuni pentru înscriere la licei
Fișa cu opțiuni pentru înscriere la licei

-3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu
-4 – 8 iulie 2019 Elevii și părinții verifică fişele de înscriere la liceu și corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată
-12 iulie 2019 Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a
Admiterea se face pe baza mediei obșinute la examenelor din cadrul Evaluării Naționale, plus media generală de pe parcursul anilor de gimnaziu. Pentru înscrierea la liceu, elevii trebuie să completeze o fișă de înscriere în care își exprimă preferințele în legătură cu instituția unde vor uma să învețe timp de 4 ani.

Cumpletarea fișei de înscriere la liceu

1. Completarea opțiunilor se face în ordinea preferințelor individuale.
2. Completează pe primele locuri opțiunile pe care le dorești mai mult, chiar dacă nu știi sigur dacă media îți permite acest lucru.
3. Ține cont de mediile de admitere din anii trecuți ale liceelor care îți vin în minte prima oară.

Formula de admitere la liceu:
EN= media obținută la Evaluarea Națională susținută în clasa a VIII-a
ABS=media generală de absolvire a ciclului gimnazial
MA= media de admitere
În acest context, MA= ABS+ 3EN supra 4.

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, departajarea este astfel:
a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI