În cât timp este gata un buletin pe care ți-l face la ”urgență” și cât costă taxa

În cât timp este gata un buletin pe care ți-l face la ”urgență” și cât costă taxa
Ce taxă se platețte pentru buletin la urgentă și în cât timp este gata.

În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 cu modificările și completările ulterioare, cetățenii au obligația să se legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului român pentru a dovedi identitatea, cetățenia şi domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor și obligațiilor prevăzute de Constituție, precum şi în celelalte legi şi acte normative. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege și cartea electronică de identitate. În cât timp este gata un buletin?

În cât timp este gata buletinul făcut la „urgență„ și cât costă taxa

Termenele de valabilitate ale cărții de identitate sunt:

 • Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de   valabilitate a cărții de identitate este de 4 ani;
 • Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de  valabilitate a cărții de identitate este de 7 ani;
 • După împlinirea vârstei de 25 de ani, termenul de valabilitate a cărții de identitate este de 10 ani;
 • După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Un nou act de identitate de eliberează în următoarele cazuri:

 1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
 2. dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parinților, data ori locul nașterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopție; constatarea unor greșeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziția de „copil găsit” și identificarea ulterioară a actului de naștere întocmit inițial, între acestea existând neconcordanța la data nașterii; înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naștere);
 3. în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
 4. în cazul deteriorării actului de identitate;
 5. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 6. când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 7. în cazul schimbării sexului;
 8. în cazul anulării;
 9.  în cazul atribuirii unui nou CNP;
 10. pentru preschimbarea buletinelor de identitate sau a cărții de identitate provizorii.

În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

Mai multe cărți de identitate.
Termenul de eliberare a unui buletin și taxa care trebuie plătită la urgență.

Documente necesare în cazul eliberării unei noi cărți de identitate:

 1. cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate, cu excepția cazului pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 3. certificatul de naștere, original și copie;
 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 5. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 6. in situatia încheierii divortului, cu copii minori, la notariat, pe langa certificatul de divort se va depune si conventia intre parinti;
 7. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 8. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 10. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate in cuantum de 7 lei ( se achită la ghișeu ).

Cuantumul taxelor și modul de achitare

– Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită la sediul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe şi impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcţioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

Termenul legal de eliberare a unui act de identitate este de 30 de zile și poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful S.P.C.L.E.P.

Termenul efectiv de eliberare a cărţilor de identitate este de 5 – 7 zile lucrătoaredacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

Eliberarea  cărţilor de identitate provizorii şi a vizelor de reşedinţă se face după 3 zile lucrătoare.

Reducerea termenului pentru obținerea actelor de identitate se poate face prin audienţă la conducerea instituţiei doar pentru motive temeinic justificate.

Nu există taxă pentru eliberarea actului în regim de urgenţă.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI