Definitivat 2020. Subiecte și bareme de corectare, pe Edu.ro

Definitivat 2020. Subiecte și bareme de corectare, pe Edu.ro
Definitivat 2020. Subiecte și bareme de corectare, pe Edu.ro

Proba scrisă a examenului național de definitivat în învățământ s-a desfășurat astăzi, în 42 de centre de examen, iar 6.776 de candidați au fost admiși din 7105, la 95 de discipline de examen. Subiecte și bareme de corectare, pe Edu.ro.

Subiecte și bareme de corectare definitivat 2020, pe Edu.ro

Examenul de definitivat din acest an s-a desfășurat sub imperiul unor măsuri stricte de protecție sanitară. Profesorii au fost supuși unui triaj epidemiologic la intrare, clasele și holurile au avut dezinfectant la discreție, iar masca a fost accesoriu obligatoriu pe toată durata probei.

Definitivat 2019, proba scrisă. Când vor afla profesorii primele rezultate

  • În sala de examen au fost maximum 10 candidați.
  • Timpul de rezolvare a subiectelor a fost de 4 ore de la primirea acestora.

Cum se calculează nota

Nota la examen se calculează după următoarea formulă: ND = (2NI+NP+7NS)/10, unde ND reprezintă nota de la definitivat, NI – nota de la inspecție – respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții și NP – nota pentru portofoliu.

  • Toate notele sunt obținute de candidat în sesiunea de examen curentă.
  • Nota minimă de promovare este opt.

Verdictul

Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie atât în centrele de examen, cât și pe site-ul definitivat.euro.ro. Contestațiile se pot depune la centrele de examen, potrivit calendarului aprobat, în zilele de 29 și 30 iulie, până la ora 12:00. Rrezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul numit, pe 4 august. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, iar cadrele didactice care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Subiecte și barele AICI.

„Dintre cei 7.105 candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar la 95 de discipline de examen, au fost admişi la proba scrisă 6.776 de candidaţi, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs «Bine» sau «Foarte bine» şi media aritmetică a notelor obţinute la inspecţia la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective)”, a precizat Ministerul Educației într-un comunicat.