Cine plătește testele angajaților care refuză vaccinarea. S-a aflat acum propunerea lui Alexandru Rafila

Cine plătește testele angajaților care refuză vaccinarea. S-a aflat acum propunerea lui Alexandru Rafila
PSD încă mai discută noi amendamente la proiectul de lege

Proiectul de lege privind obligativitatea certificatului verde, denumit mai nou „STOP COVID”, încă mai are până să fie promulgat. Ultimele informații furnizate de sursele guvernamentale spun că sunt pe ultima sută de metri, noi amendamente fiind deja incluse în proiectul de lege. Cu toate asta, ceea ce rămăsese un mister era cine și cum va subvenționa testele angajaților care refuză vaccinarea și, implicit, nu vor avea certificat verde.

Testele angajaților subvenționate de stat

Proiectul de lege este pe ultima sută de metri. Amendamentele aduse de cele trei partide, PNL, PSD și UDMR se pare că și-au găsit loc în viitoarea lege. Singurul punct rămas neelucidat erau testele angajaților nevaccinați, sau a celor care refuză vaccinarea.

Conform unor surse politice, preluate de G4Media, se pare că testele angajaților nevaccinați, sau a celor care refuză vaccinarea, vor fi subvenționate de statul român. În proiect sunt prevăzute maximum 11 testări, conform conținutului proiectului de lege, după cum urmează:

”fiecare angajat … beneficiază de maximum 11 testări antigen rapide/lună, pe perioada existenţei obligaţiei angajatorului de a solicita certificatul ELECTRONIC COVID-19 din sumele alocate de la bugetul de stat.”, se spune în proiectul de lege.

Testele au o valabilitate de 24 de ore, astfel că cele 11 teste ar ajunge pentru o lună de muncă, iar amendamentul, dacă va fi inclus în noua lege, va exclude din start interdicția acestor angajați de a nu merge la lucru.

PSD încă mai discută noi amendamente la proiectul de lege

Conform celor de G4Media, PSD, în spatele ușilor închise, încă mai discută anumite puncte cheie din viitoarea lege, majoritatea acestor puncte având în vedere mai multe articole din lege, după cum urmează:

„Art. 2: Certificatul ELECTRONIC COVID-19 se emite in urmatoarele situatii:
a) Pentru persoanele vaccinate cu prima doza din oricare dintre vaccinurile autorizate si care au schema din doua doze, cu valabilitate pana la data programarii pentru efectuarea celei de-a doua doze, inclusiv.
b) Pentru persoanele vaccinate cu ambele doze cu unul dintre vaccinurile care au schema din doua doze, respectiv dupa vaccinarea cu doza unica pentru vaccinurile care au schema din 1 doza, cu valabilitate 30 iunie 2022
c) Pentru persoanele infectate cu SARS-COV 2, dovedita prin existenta in platforma CoronaForms, cu valabilitate de 180 de zile.
d) Pentru persoanele testate cu test antigen rapid, cu valabilitate de 48 de ore
e) Pentru persoanele testate cu test NAAT/PCR, cu valabilitate de 72 de ore.

Art.4: (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pe perioada stării de alertă, angajatorii din sectorul public şi privat au obligația de a solicita certificatul ELECTRONIC COVID-19 fiecărui angajat la intrarea la locul de muncă si corelativ salariatii din sectorul public si cel privat au obligatia prezentarii certificatului ELECTRONIC COVID-19 la intrarea la locul de munca, în cazul înregistrării unei creșteri săptămânale a numărului de cazuri confirmate la nivel naţional pe parcursul a trei săptămâni consecutiv.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica si membrilor Camerei Deputaților și ai Senatului, persoanelor alese sau numite care ocupă funcții publice sau de demnitate publică ori asimilate acestora, precum și toate categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul tuturor autorităților și instituțiilor publice, centrale și locale, precum și al unităților și organelor de specialitate aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea acestora.

Art. 5.1 – Analiza situației epidemiologice se face de către Institutul Național de Sănătate Publică în fiecare zi de luni pentru săptămâna anterioară, iar obligația solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 potrivit art.4, intră în vigoare la 72 de ore de la data îndeplinirii condiţiei de creștere cu un coeficient săptămânal mediu de cel puţin 1,5 ori a numărului de cazuri timp de trei săptămâni consecutive la nivel national.

Art. 5.2 – Obligația solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 încetează în termen de 72 de ore de la data constatării îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
a) scadere timp de 3 saptamani consecutive a numărului de cazuri la nivel national;
b) incidența cumulată pe ultimele 14 zile la nivel național este mai mică de 1 la mie.

Art.7. – Fiecare angajat prevăzut la art.4 beneficiază de maximum 11 testări antigen rapide/lună, pe perioada existenţei obligaţiei angajatorului de a solicita certificatul ELECTRONIC COVID-19 din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

In conformitate cu art.50 lit i) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare sau in conformitate cu prevederile art. 513 alin. (1) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, raportul de serviciu/contractul individual de muncă în baza căruia își desfășoară activitatea personalul care nu prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19 se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale.
(2) Suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă se constata prin dispoziția scrisă a angajatorului, emisă în condițiile legii.
(3) Suspendarea constatată în condiţiile alin.(1) încetează la data la care persoana prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19, dar nu mai devreme de urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a dispus suspendarea.
(4) Suspendarea inceteaza si in cazul in care necesitatea prezentarii certificatului inceteaza conform art.5.2
(5) Decizia de suspendare a raporturilor de serviciu/de muncă dispusă în conformitate cu prezenta lege poate fi contestată la instanța competentă conform legii, după caz.

Art.10. – (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege de catre angajator reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, din cadrul Inspecției Sanitare de Stat, a Inspecției Muncii, precum și de ofițerii și de subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.”

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI