Casa Națională de Pensii, anunț oficial. Ce trebuie să știe toți românii care vor să iasă la pensie

Casa Națională de Pensii, anunț oficial. Ce trebuie să știe toți românii care vor să iasă la pensie
Este oficial și se aplica doar celor care se pensioneaza acum

Casa Națională de Pensii face un anunț de ultimă oră pentru românii care vor să iasă la pensie. Anunțul îi vizează pe cei care au împlinit vârsta legată pentru a se pensiona.

Anunț important pentru toți cei care vor să se pensioneze

Casa Națională de Pensii a făcut un anunt adresat românilor care vor să se înscrie la pensie. Conform prevederilor art.103 alin. (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.

De asemenea, conform prevederilor aceluiași articol, decizia de pensie poate fi anulată, la cererea titluarului, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Casa Națională de Pensie precizează că aceste prevederi se referă doar la situația înscrierilor noi la pensie, nu a recalculărilor sau revizuirilor de drepturi aflate deja în plată.

Pentru a te înscrie la pensie pentru limită de vârstă, după caz, ai nevoie de următoarele documente:

Ce documente ai nevoie

• cerere pentru înscrierea la pensie

• carnetul de muncă (original şi copie);

• carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu  realizată;

• actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

• livretul militar (original şi copie);

• diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

• dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

• adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

• adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original 

procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

• acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Poți găsi toate informațiile pe CNPP.