Casele de pensii, tot mai aproape de 1000 de angajări. Pensionarii vor fi cei mai fericiți

Casele de pensii, tot mai aproape de 1000 de angajări. Pensionarii vor fi cei mai fericiți
Casele de pensii, tot mai aproape de 1000de angajări

Casele de pensii sunt mai aproape de a face angajări pentru cele 1.000 de posturi suplimentare. Pensionarii vor fi cei mai fericiți deoarece situația dosarelor lor se va rezolva mai repede.

Casele de pensii, tot mai aproape de 1.000 de angajări

Ăstfel, înscrierile pentru ocuparea celor 1.000 de posturi suplimentare de la casele de pensii încep chiar de mâine, 27 august 2021, iar de precizat este că sunt acceptați și candidații fără experiență.

Pentru ca toate pensiile din România să fie recalculate, așa cum doresc autoritățile, este necesară evaluarea a aproape cinci milioane de pensii din România. Întrucât, în condițiile actuale, procesul de evaluare a pensiilor ar dura prea mult, Executivul a stabilit prin ordonanța de urgență oficializată luni, suplimentarea de personal la casele județene de pensii cu nu mai puțin de 1.000 de posturi.

Ocuparea acestor posturi suplimentare se va face prin concurs, iar candidații vor da un test grilă și vor susține și un interviu. Conform ministrului Muncii, Raluca Turcan, înscrierea doritorilor se va face începând de mâine și pot intra în procesul de selecție și cei care nu au experiență, dar care întrunesc competențele necesare.

Miercuri, Raluca Turcan a anunțat pe Facebook:

”În 27 august (mâine – n. red.) va începe procesul de recrutare și selecție a personalului suplimentar angajat pe perioadă determinată pentru digitalizarea dosarelor de pensii”.

Iar conform ministrului, la procesul de selecție vor putea participa și ”persoane care nu au experiență, dar au competențe și abilități pentru a contribui la acest proces de digitalizare”.

Acte necesare

De precizat este că testul grila se va da pe 6 septembrie, ora 10:00, cea de-a doua probă, interviul, se va susţine până cel mai târziu 10 septembrie.

Cei care doresc să aplice trebuie să știe că asta se va face printr-un concurs, care constă în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test grilă, și interviul. În ce privește documentele necesare, acestea sunt:

  • cerere de înscriere;
  • copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dar şi copiile documentelor ce atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele ce atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru această funcţie
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • CV.

Care este procedura

În ce privește procedura de concurs, ea va consta în următoarele:

Se va depune dosarul de concurs în termen de două zile lucrătoare dela data afișării anunțului pentru postul vacant. Apoi, în termen de o zi lucrătoare comisia are obligația să selecteze dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa tot în termen de o zi lucrătoare, proba scrisă se va da în șapte zile lucrătoare de la de la data afișării anunțului, iar interviul în cel mult patru zile lucrătoare de la data susținerii testului.

După afișarea rezultatelor selecției dosarelor, proba scrisă și interviu, există și posibilitatea depunerii contestației pentru cei nemulțumiți. Contestația se va depune în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor, de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

În ce privește notarea testului și a interviului, ea se va face în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe susținute de candidați, iar comunicarea rezultatelor contestațiilor la test și interviu se va face în termen de o zi lucrătoare, de la soluționarea lor.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI