Calendar ortodox, luni, 3 august. Ce sfinți mari sărbătorim astăzi

Calendar ortodox, luni, 3 august. Ce sfinți mari sărbătorim astăzi
Calendar ortodox, luni, 3 august. Ce sfinți mari sărbătorim astăzi

Astăzi, 3 august, Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sflinții Isachie, Dalmat și Faust. Ce au făcut aceștia pentru creștinism și rugăciunea către cei trei care aduce aduce iertare de păcate şi, astfel, ne scoate din cele mai negre necazuri, în continuare.

Calendar Ortodox. Sărbătoare, 3 august 2020

Sfântul Isachie este celebrat aparte în data de 30 mai, fiind sfântul care a luptat pentru înapoierea bisericilor ortodoxe luare în stăpânire de arieni („Deschide, împarate, bisericile ortodocsilor si vei izbândi la razboi“). El locuia în pustie, fiind doritor de liniște și făcând numeroase fapte bune, motiv pentru care cuvântul său era împodobit cu podoaba vieții sale. Înainte de a-și da ultima suflare, acesta l-a numit stareț pe ucenicul său, Dalmat.

Dalmat a ocupat funcția de ostaș în armata imperială a Împăratului Teodosie cel Mare, părăsindu-și soția și copiii pentru a viețui în obștea Cuviosului Isachie, împreună cu fiul său, Faust. El a ținut adesea posturi aspre, ajungând să nu mănânce chiar și 40 de zile. Dalmat s-a arătat vrednic în fața împaraților, a sfatului și a părinților care s-au adunat în Efes la al treilea Sinod Ecumenic, fiind arhimandrit. Adormind în Hristos, el a fost îngropat în propria mănăstire.

Faust a fost fiul lui Dalmat și, totodată, unul dintre Părinții care au participat la al treilea Sinod Ecumenic, ce a avut loc în anul 431, la Efes, unde a luptat contra învățăturii lui Nestorie, potrivit căreia Fecioara Maria este născătoare doar de om. Acesta i-a fost un real sprijin tatălui său și a trecut la cele veșnice în obștea în care a intrat alături de Dalmat.

Tot astăzi, facem pomenirea: Sfântului Cuvios și Mărturisitor Ioan, egumenul Mănăstirii Patalaria și a Sfintei Mironosite Salomeea.

Canon de rugăciune către Sfinţii Isaachie, Dalmat şi Faust

Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.

Irmosul:

Cel tăiat a tăiat pe cea netăiată şi a văzut soarele pământul pe care nu-l văzuse. Pe pierzătorul vrăjmaş apa l-a înecat şi ca pe uscat, a trecut-o Israel şi cântare a cântat: Domnului să-I cântăm, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stând luminat înaintea Luminii Celei Dumnezeieşti şi pururea umplându-vă de Raza cea în Trei Sori şi îndumnezeindu-vă cu împărtăşirea cea adevărată, dumnezeieşte luminaţi pe cei ce cu credinţă cântă Domnului şi prăznuiesc preasfinţită pomenirea voastră, fericiţilor.

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Uitându-vă numai la cele stătătoare, aţi lepădat toată stricăciunea celor trecătoare şi cu toată mintea de Domnul lipindu-vă, aţi părăsit dulceaţa trupului, părinţi preacinstiţi. Pentru aceea, către Raza Cea Neînserată v-aţi mutat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cugetări preasfinţite întraripându-te, Înţelepte Părinte Dalmat şi cu învăţăturile Dumnezeiescului Isaachie înfrumuseţându-te, te-ai suit la înălţimea bunătăţilor şi te-ai făcut stâlp şi întărire călugărilor. Pentru aceasta, pe tine te fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preabinecuvântată, Ceea ce pe Dumnezeu L-ai născut, izbăveşte-mă de necinstea patimilor; dă-mi, Fecioară, gând de umilinţă şi străluceşte în mintea mea luminarea pocăinţei, ca să te măresc pe tine, Preacurată, care pe toţi ne-ai ridicat la mărire.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI