Calcul medie admitere liceu militar, vocațional, pedagogic sau sportiv 2022

Calcul medie admitere liceu militar, vocațional, pedagogic sau sportiv 2022
Calcul media de admitere pentru licee 2022

Calcul medie admitere liceu militar, vocațional, pedagogic sau sportiv 2022, tot ce trebuie să știe elevii care au ales specializări artistice sau de aptitudini. În luna mai a acestui an, elevii înscriși la colegiile militare au susținut testul grilă în cadrul concursului de admitere. Pe data de 4 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal militar.

Calendar admitere liceu 2022-2023

Pe data de 26 mai, candidații s-au prezentat la colegii pentru susținerea probei scrise, iar pe 27 mai, cei care au promovat testul-grilă, și-au ales unitatea unde doresc să continue studiile. Opțiunile au putut fi completate și validate în aplicația informatică până la data de 2 iulie, par pe 4 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal militar.

Declarați „ADMIS” au fost doar cei care au luat minim nota 6.00. Candidații declarați „RESPINS” participă la evaluarea națională și repartizarea computerizată în instituțiile de învățământ civile.

Pe 4 iulie 2022 va avea loc repartizarea computerizată în învăţământul militar liceal şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată. De asemenea, tot în această zi se vor afișa și rezultatele preliminare.

Între 4 și 5 iulie 2022, până la ora 16:00, candidații vor putea face solicitarea, în scris, a opțiunilor de renunţare la locul obţinut / confirmarea locului ocupat, prin completarea Cererii de înscriere în colegiu, fie prin e-mail sau online.

Pe 6 iulie 2022, între orele 08:00 – 12:00, se va face completarea locurilor rămase libere ca urmare a renunțării la locul obținut, prin repartizarea manuală centralizată, doar dacă este cazul. Tot în această zi, va fi transmisă lista candidaților declarați „ADMIS” către Centrul Național de Admitere, iar după ora 15:00 se vor afișa rezultatele finale.

De asemenea, este bine de știut că, până pe data de 15 august 2022, candidații trebuie să trimită dosarul completat cu „Fișa de echipare” și „Cererea de înscriere” completată la colegiul unde a fost declarat admis.

Formula mediei finală de admitere

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală și evaluarea națională susțină la sfârșitul clasa a VIII-a, având o pondere de 80%, iar media generală a claselor a V-a – a VIII-a, are o pondere de 20%.

MFA=0,2 x MA+0,8 x NP

unde:

MFA= media finală de admitere

MA=media de admitere calculată potrivit formulei stabilite în anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, nr. 5457/2020

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde: MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

NP= nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

Calcul medie admitere liceu militar, vocațional, pedagogic sau sportiv 2022

Când vine vorba despre profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează în următorul mod:

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.

De asemenea, media finală de admitere pentru profilul teologic se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.