BAC 2019. Cum se rezolvă subiectele la proba de evaluare a competențelor digitale. Exemple PDF

BAC 2019. Cum se rezolvă subiectele la proba de evaluare a competențelor digitale. Exemple PDF
BAC 2019 - proba de evaluare a competențelor digitale

BAC 2019. Vineri (7 iunie), luni (10 iunie) și marți (11 iunie), elevii din clasele a XII-a și a XIII-a susțin proba de evaluare a competențelor digitale. Subiectele pentru această probă au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

BAC 2019. Cum se rezolvă subiectele la proba de evaluare a competențelor digitale

Subiectele la proba de evaluare a competențelor digitale sunt trecute pe 2 fișe. Elevii primesc 3 subiecte principale, fiecare dintre ele având mai multe cerințe. Primul subiect are 2 cerințe, cel de-al doilea are 3 cerințe, iar subiectul cu numărul 3 are 6 subpuncte, fiecare dintre ele având, la rândul lor, câteva subpuncte.

Accesul la reţeaua de internet este permis doar pentru rezolvarea cerinţelor de la primul subiect principal. Pe baremul de corectare sunt precizate următoarele:

  • Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
  • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
  • Punctajul maxim este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

Elevii care răspund corect la primul subiect primesc 10 puncte. Dacă rezolvă corect și cel de-al doilea subiect, mai primesc 15 puncte. Cel de-al treilea subiect le aduce încă 75 de puncte dacă este rezolvat corect. Baremul de corectare poate fi consultat aici în format PDF.

„Pentru stabilirea nivelului de competenţă a elevilor nevăzători, profesorii evaluatori redistribuie, de comun acord, în cadrul aceluiaşi subiect, punctajele aferente cerinţelor care, pentru aceşti elevi, prezintă dificultăţi majore în rezolvare (de exemplu: lucrul cu imagini, diagrame, grafice etc.)”, se precizează în nota din subsolul baremului de corectare.

BAC 2019. Exemple de subiecte

Spre exemplu, la primul subiect de la proba de evaluare a competențelor digitale, elevii trebuie să caute pe web informaţii despre săli de concerte, apoi să scrie pe foaia de examen numele celei mai mari săli de concerte simfonice și corale din România și salveze în directorul (folder) examen, ca pagină web, numai HTML (HTML only), cu numele implicit, pagina web de pe care au preluat această informație.

Una dintre cerințele de la subiectul 2 este să enumere două tipuri de adrese întâlnite în rețeaua Internet, precizând, pentru fiecare dintre acestea, câte o caracteristică.

La subiectul 3, una dintre cerințe este să copieze imaginea din document și să o plaseze pe aceeași pagină, în dreapta originalului. Apoi, să insereze deasupra fiecărei imagini câte o legendă cu eticheta din categoria Figură, cu numerotare implicită (de tip 1, respectiv 2), având conținutul Original, respectiv Copie.