Anunțul ANAF pentru toți românii cu datorii. Ce decizie radicală a luat instituția

Anunțul ANAF pentru toți românii cu datorii. Ce decizie radicală a luat instituția
Anunțul ANAF pentru toți românii cu datorii.

Anunțul ANAF pentru toți românii cu datorii. Ce a pregătit ANAF și ce trebuie să știe toți cei care au datorii. Măsura are ca scop creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare.

Anunțul ANAF pentru toți românii cu datorii

Astfel, ANAF a pregătit un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, un mecanism care a fost introdus inițial ca să ajute firmele să plătească obligațiile fiscale amânate în 2020 în contextul pandemiei.

Se pare că Guvernul a decis să permanentizeze acest instrument, având în vedere că a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale, dar și faptul că prin această facilitate fiscală se asigură lichiditățile financiare necesare continuării activității contribuabililor ce temporar se află în dificultate financiară.

Această măsură are ca scop creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare. De menționat este că eșalonarea în formă simplificată poate fi accesată pentru o perioadă de până la 12 luni și, față de procedura normală de acordare a eșalonării conform Codului de procedură fiscală, în forma simplificată nu sunt necesare garanții. Apoi, și termenul de soluționare este mult redus.

Pentru că eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare în formă simplificată, adoptată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020, a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale și că prin ea se asigură lichiditățile financiare necesare continuării activității contribuabililor ce temporar se află în dificultate financiară, Guvernul României a adoptat O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, act normativ care introduce în cuprinsul Codului de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, un capitol nou, respectiv Cap. IV1, care prevede o procedură permanentă de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central.

Procedura de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată reglementează următoarele aspecte:

La art. 20914 al acestui capitol se prevede că „procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central se aprobă prin ordin al președintelui ANAF”. S-a elaborat procedura de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată, ce reglementează următoarele aspecte:

  • sfera de aplicare;
  • dispoziții în ce privește cererea de acordare a eșalonării la plată;
  • organul fiscal competent pentru soluționarea cererilor de acordare a eșalonării la plată;
  • modul de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
  • stabilirea conținutului certificatului de atestare fiscală, eliberat în scopul acordării eșalonărilor la plată;
  • stabilirea procedurii de acordare a eșalonărilor la plată, a condițiilor de menținere a valabilității acestora, consecințele pierderii valabilității eșalonărilor la plată;
  • stabilirea procedurii de modificare a eșalonărilor la plată acordate;
  • stabilirea regulilor speciale privind fuziunea/divizarea debitorilor care beneficiază de eșalonări la plată;
  • stabilirea regulii speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal;
  • stabilirea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare a eșalonărilor la plată.