Proiectul a trecut de Senat. Închisoare pentru neplata datoriilor la ANAF

Proiectul a trecut de Senat. Închisoare pentru neplata datoriilor la ANAF
Proiectul a trecut de Senat

Proiectul lui Eugen Teodorovici care constă în modificarea și completarea Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale a trecut de Senat.

Proiectul care prevede închisoarea pentru neplata datoriilor la ANAF, propus de Eugen Teodorovici, a trecut de Senat

Înițiativa legislativă a fostului ministru de Finanțe propune schimbarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, conform Mediafax. Mai clar, proiectul prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu virează la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurări sociale de sănătate, drepturi de autor și alte venituri.

Proiectul a trecut de Senat. Închisoare pentru neplata datoriilor la ANAF
Proiectul lui Teodorovici a trecut de Senat

„Art. 6 – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 6 ani reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”, prevede modificarea adusă prin inițiativa legislativă a senatorului PSD.

Senatul a adoptat tacit, în ședința de marți a plenului, proiectul fostului ministru

Într-o anexă la proiectul de lege, Teodorovici prezintă lista impozitelor și contribuțiilor care intră sub incidența articolului precizat mai sus.

„Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română. Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor. Impozitul pe veniturile din arendă.

Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi. Impozit pe veniturile sub formă de dividende. Impozitul pe veniturile din pensii. Contribuția de asigurări sociale. Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Contribuția la Fondul pentru mediu”, este notat în anexa citată.