Admitere Poliție 2020. Calendar, acte necesare, examene, rezultate – Școala de Poliție, Câmpina

Admitere Poliție 2020. Calendar, acte necesare, examene, rezultate – Școala de Poliție, Câmpina
https://cdn.stirimondene.fanatik.ro/wp-content/thumbnails/Ud5U-c3P67TMjWEQTs8jSx8CKFQ=/664x374/smart/filters:contrast(5):quality(50)/wp-content/uploads/2018/11/scoala-de-politie-din-campina.jpg

Înființată la 1 februarie 1968, Şcoala de Agenţi de Politie „Vasile Lascăr” Câmpina se numără printre primele şcoli aparţinând Ministerului de Interne. Obiectivul şcolii este pregătirea elevilor pentru a deveni poliţişti capabili să exercite atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private și publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii. Cei care vor să devină studenți în cardul acestei Academii, și vor să participe la sesiunea de admitere din ianuarie 2020, trebuie să participe la procedura de recrutare și să depună un dosar de candidat.

 Actele necesare pentru înscrierea la Școala de Poliție Câmpina, când se susțin examenele și când se afișează rezulatele

Recrutarea și selecția candidaților pentru admiterea în Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina se realizează în cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție. Candidații care vor să participe, vor depune cererile de înscriere și dosarele de recrutare la sediile acestor instituții, în funcție de reședința înscrisă în cartea de identitate. Data limită pentru depunerea cererilor de înscriere este 15 noiembrie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2020.

Candidații care optează pentru participarea la concursul de admitere, organizată în sesiunea de admitere din ianuarie 2020, trebuie să urmeze urmatorii pași:

 1. Să formuleze în scris opțiunea potrivit ofertei educaționale;
 2. Să se adreseze pentru recrutare potrivit specializării pentru care optează, în raport cu domiciliul;
 3. Să îndeplinescă condițiile generale și criteriile specifice pentru recrutare;
 4. Să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați ”Apt psihologic”, de către specialiștii centrului de Psihosociologie din cadrul M.A.I.;
 5. Să constituie fișa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute și concluzionate ”Apt pentru instituții de învățământ M.A.I.;
 6. Să constituie dosarele de recrutare în volum complet și la termenul limită prevăzut.

Dosarul de recrutare în vederea  participării la concursul de admitere trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cerere înscriere, completată cu majuscule;
 • Declarație de acceptate a condițiilor, completată în mod obligatoriu cu majuscule;
 • Curriculum Vitae (CV), format Europass, doar printat;
 • Copie carte identitate (ori copie legalizată, ori fotocopie+original);
 • Certificat de naştere candidat (ori copie legalizată, ori fotocopie+original);
 • Diplomă de Bacalaureat (ori copie legalizată, ori fotocopie+original);
 • Foaie matricolă (ori copie legalizată, ori fotocopie+original);
 • Autobiografia(acesta este elementul din dosar care dă cele mai mari bătăi de cap candidaților);
 • Tabel cu rude;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Caracterizare de la liceu sau de la locul de muncă;
 • Fotocopie cărţi identitate rude (nu legalizate);
 • Fotografii;
 • Extras de date de la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Documente de absolvire/adeverință de la alte instituţii de învăţământ (cu excepţia liceului);
 • Fișă medicală tip de încadrare în MAI;
 • Un dosar plic.
Grup de studenți ai Academiei de poliție Câmpina.
Când încep înscrierile pentru Academia de poliție Câmpina, ce examene susțin viitorii studenți și când se afișează rezultatele.

Înscrierea candidaților și eliberarea legitimațiilor de concurs va avea loc la sediul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, în perioada 10-11 ianuarie 2020.

Candidații vor trece prin trei etape:

Etapa I – de selecție.

Cuprinde evaluarea psihologică și examinarea medicală, realizate la unitățile care au recrutat candidații și dosarele de recrutare completate corect și complet de către candidați.

Etapa a-II-a – eliminatorie.

 1. Contravizita candidaților realizată de către subcomisii medicale constituite din specialiști desemnați de Direcția Medicală M.A.I., care finalizează examenul medical.
 2. Proba de evaluare a performanței fizice.

Probele eliminatorii se vor organiza și desfășura la sediul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina în perioada 12-17 ianuarie 2020.

Etapa a-III-a – de selecție.

Cuprinde proba de verificare a cunoștințelor, realizată la instituțiile de învațământ, pe data de 19 ianuarie 2020. Această probă constă într-un test grilă la disciplinele: Limba și Literatura Română -60 itemi și Limba străină(potrivit fișei de înscriere)- 30 itemi. Punctajul minim de admitere fiind echivalent notei 5.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI