Acte necesare Ajutor Social 2019. Ce documente trebuie să duci la DGASPC

Acte necesare Ajutor Social 2019. Ce documente trebuie să duci la DGASPC
De ce acte ai nevoie pentru a obține ajutorul social?

Beneficiarii și persoanele singure cu venituri sub nivelul lunar al venitului minim garantat sunt cele care au dreptul la ajutorul social. Ce acte le sunt necesare pentru a putea primi suma acordată de stat?

Acte necesare pentru ajutor social

– C.I. – carnet de identitate
– L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
– D.I. – document de identitate
– Certificate de naştere ale copiilor;
– Certificat de căsătorie;
– Certificat deces;

– Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
– Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
– Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
– Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
– În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;

Acte necesare pentru ajutorul social
Acte necesare pentru ajutorul social

Categoriile de venituri care nu sunt luate în calcul pentru stabilirea venitului net de familie sunt:
-alocația pentru susținerea familiei
-alicația de stat pentru copii
-bugetul personal
-ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010
-bursele școlare
-stimulentul educațional oferit
-sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Gnr. 1.488/2004
-sumele acordate în baza Programului național de protecție socială Guvernului „Bursa profesională”
-veniturile obținute din activități cu caracter ocazional

Condițiile de acordare

Cei care doresc să beneficieze de ajutorul social au nevoie de cerere și declarații completate pe propria răspundere, dar și de celelalte acte care dovedesc exact componența familiei și veniturile realizate. Acestea trebuie îregistrate la Serviciul de Beneficii din cadrul Direcției de Asistență Socială. După ce a fost stabilit ajutorul social, solicitantul are obligațiile aferente:
a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
c) să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie, efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii.
Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI