Ajutor de deces 2019. Actele necesare pentru încasarea banilor de la Casa de Pensii

Ajutor de deces 2019. Actele necesare pentru încasarea banilor de la Casa de Pensii
Ajutorul de deces se acordă și în 2019

Ajutor de deces 2019. Statul român acordă și în acest an ajutor social pentru persoanele care au un deces în familie. Acest tip de ajutor se acordă chiar dacă persoana care a încetat din viață nu a fost pensionară sau salariată. Cei care vor să beneficieze de ajutorul de deces au nevoie de o serie de acte pentru a încasa banii de la Casa de Pensii.

Ajutor de deces 2019. În ce condiții se acordă

Persoanele care suportă cheltuielile de înmormântare pot primi de la Casa de Pensii ajutorul de deces dacă face dovada prin acte. Membrii de familie care pot beneficia de acest ajutor sunt: soț, copii proprii, adoptați, aflați în plasament familial sau care sunt încredințați spre creștere sau educare familiei. În cazul copiilor, aceștia trebuie să aibă vârsta de până la 18 ani, sau să nu fi terminat studiile, dar să nu depășească 26 de ani.

Mai beneficiază de ajutorul de deces și copiii care nu sunt apți de muncă, indiferent de muncă, dacă și-au pierdut capacitatea de a munci între 18 și 26 de ani.

Odată cu majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2019, a fost majorat și ajutorul de deces. De la 15 martie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat, care prevede că acest tip de ajutor social se acordă după cum urmează:

  • 5.163 de lei în cazul asiguratului sau pensionarului
  • 2.582 de lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

Cei care solicită ajutorul de deces îl vor primi în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul în care a fost făcută solicitarea. În cazul decesului unui pensionar sau al unui asigurat al unui membru de familie al acestuia, ajutorul se acordă de către casa teritorială de pensii. În ceea ce privește decesul unui şomer, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul este primit de la instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Ajutor de deces 2019. Acte necesare

Pentru a primi ajutorul de deces, este nevoie de următoarele acte:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original și copie);
  • act de identitate al solicitantului (original și copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI