Vești proaste pentru românii care lucrează la mai mulți angajatori. Ce amendă primesc, în cazul concediului medical

Vești proaste pentru românii care lucrează la mai mulți angajatori. Ce amendă primesc, în cazul concediului medical
Amenzi mari odată cu intrarea în vigoare a noii ordonanțe

Prin Codul Muncii este stipulat că un angajat, în cazul în care este necesar, poate beneficia de concediul medical pe o perioadă determinată, recomandată de medicul de familie. Dar, în cazul în care angajatul are mai mult decțt un loc de muncă, conform noilor ordonațe din 2021, nu va putea să își ia concediul medical la un angajator și să lucreze la cel de-al doilea angajator. În acest caz, dacă este prins, poate plăti o amendă de cel puțin 2.000 de lei, conform OUG nr. 74/2021.

Noi reglementări cu privire la concediul medical

Până recent angajatorii care aveau nevoie de concediul medical, dar aveau mai multe joburi, nu erau obligați să-și înceteze activitatea la celălalt angajator, beneficiind astfel și de indemnizațiile acordate de stat, prin legislația în vigoare. Însă, de la 1 august 2021 acest lucru a fost modifcat printr-o nouă ordonață emisă de de Guvernul condus de Florin Cîțu. Este vorba de OUG nr. 74/2021 care modifică o altă ordonanță,  OUG nr. 158/2005, în care se face referire la concediul medical și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Prin noile modificări, intrate în vigoare de la 1 august 2021, un angajat poate beneficia în continuare de concediul medical, dar numai la unul din angajatori, în cazul în care acesta este angajat în mai multe locuri. Tot prin noua ordonață se mai reglementează și faptul că angajatul, dacă va fi depistat de organismele de control că muncește pe durata concediului medical la celălalt loc de muncă să fie amendat cu cel puțin 2.000 de lei, și amenda va fi încadrată la măsura de contravenție.

„9. La articolul 47, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„(4) Constituie contravenţie desfăşurarea activităţii de către persoanele prevăzute la art. 33 la unul dintre angajatori în perioada în care la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori a prezentat certificat/certificate de concediu medical.
(5) Constituie contravenţie nerespectarea de către medicii curanţi a obligaţiei prevăzute la art. 14^1 alin. (1).”, sespecifică în noua orodnanță emisă în luna iunie.

Amenzi mari odată cu intrarea în vigoare a noii ordonanțe

În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, la articoul 48 este specificat faptul că mai multe neregului sunt considerate ca fiind contravenții, după cum urmează:

„(1) Contravențiile prevăzute la art. 47 se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la alin. (1) și (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

b) cele prevăzute la alin.

(3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la alin.

(1) constituie venituri la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.”, conform OUG nr.158/2005.

Prin noua ordonanță din iunie 2021 la acest capito se fac modificări, prcizându-se și sumele contraevnționale pe care un angajat le va păti în situațiile enumerate anterior și în cazul în care beneficiază de concediul medical, dar este prins muncind la un al doilea angajator, după cum urmează:

„10. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 48
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 47 se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la alin. (1) şi (2), cu amendă de la 3.500 lei la 6.000 lei;
b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 6.000 lei la 11.000 lei;
c) cea prevăzută la alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, precum şi neplata/recuperarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate;
d) cea prevăzută la alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.””, se specifică în OUG nr. 74/2021.