Taxe și impozite 2020. Veste uriașă pentru acești români! Vor fi scutiți de impozitul pe venit

Taxe și impozite 2020. Veste uriașă pentru acești români! Vor fi scutiți de impozitul pe venit
Taxe mai mari pentru români. Klaus Iohannis a semnat legea

Este oficial! O nouă categorie de persoane ar putea fi scutită de plata impozitului pe venit. Codul Fiscal urmează a fi modificat prin introducerea unei noi litere la articolul 60, punctul 1. Care persoane vor putea beneficia de această facilitate, afați în continuare.

Ei vor fi scutiți de plata impozitului pe venit

Codul Fiscal se va modifica pentru a veni în spirjinul persoanelor cu handicap, prin introducerea unei noi litere la articolul 60 punctul 1, care prevede scutirea de impozit a acestei categorii defavorizate, pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor (dreptul de a utiliza bunuri – n.r.) cu titlul de moștenire.

Textul de lege prevede modificarea Codului Fiscal, prin introducerea unei noi litere la alineatul (1) al articolului 60 care reglementează scutirile de la plata impozitului pe venit pentru anumiți contribuabili.

„e) transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, prevăzute la art. 111“, arată noua literă introdusă prin proiectul de lege la articolul 60 punctul 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Articolul 111 este partea a titlului IV – Impozitul pe venit, Capitolul IX – Venituri din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din Codul fiscal şi preve că „la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei“, potrivit zf.ro.

Când nu se datorează impozitul

Impozitul nu se datorează în aceste cazuri:

  •  la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
  •  la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;
  • în cazul actelor de desfiinţare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăţilor imobiliare;
  • constatarea în condiţiile art. 13 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
  • în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare în plată.

În forma actuală a Codului fiscal, la articolul 60 sunt prevăzute scutiri de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

  • „activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);
  • pensii și activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică“.
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI