Schimbări în declarația fiscală D112. Ministerul Finanțelor a anunțat ce urmează

Schimbări în declarația fiscală D112. Ministerul Finanțelor a anunțat ce urmează
Toti angajatorii trebuie sa stie

Declarația D112 se modifică, ca urmare a măsurilor de sprijin adoptate de autorități în contextul pandemiei. Declarația fiscală prin care sunt raportate de către angajatori obligațiile de plată a contribcontribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, va fi modificată în conformitate cu câteva schimbări legislative.

Se modifică declarația D112

Ministerul Finanțelor vrea să actualizeze formularul cu prevederi referitoare la zile libere acordate în contextul covid-19, măsuri de sprijin acordate de stat în pentru companii și alte măsuri adoptate de autorități.

D112 se va odifica prin ordin comun al ministrului Finanțelor, al Muncii și al Sănătății. Va cuprinde de acum atât informații despre obligațiile fiscale, cât și informații privind prestațiile sociale potrivit legislației specifice acordate de CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS.

Declarația unică 2022 trebuie depusă:

  • • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale.
  • • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
  • • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
  • Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Unde se depune formularul

Declaraţia (formularul) se depune:

  • În format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
  • Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
  • Prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
  • Prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);
  • Pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI