ANAF schimbă Declarația Unică. Vestea finalului de an, ce reglementări au intrat în vigoare

ANAF schimbă Declarația Unică. Vestea finalului de an, ce reglementări au intrat în vigoare
Schimbare în dreptul declarații unice

ANAF modifică declarație unică. Finalul de an aduce schimbări majore în vizorul românilor în dreptul acestui document. Care sunt reglementările care au intrat în vigoare? Ce trebuie să ia la cunoștință toți cetățenii?

ANAF vine cu schimbări: ce modifică la Declarația Unică? Toți românii trebuie să știe asta

ANAF a pregătit un proiect de ordin de președinte care actualizează Declarația Unică pentru a o adapta schimbărilor legislației fiscale.

Printe acestea sunt reglementări în privința persoanelor care obțin venituri din activități cum ar fi un membru al consiliului de administrație la un angajator din afara țării, reglementarea regimului fiscal aplicativ în cazul veniturilor de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca urmare a valorificării dreptului a venitului anual din închirierea în scop turistic a camerelor ce se află în locuințe proprietate personală și modificări referitoare la venituri din agricultură.

Au fost aduse o serie de modificări și completări în dreptul Legii nr.227/2015 prin legea nr.296/2020 și Ordonanța Guvernului nr.8/2021. Completările au vizat în special următoarele aspecte:

Detalii

-reglementarea unor obligații fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remunerații, indemnizații și alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare pentru activitatea desfășurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent și nu sunt rezidenți fiscali în România.
-reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013; În cazul acestor venituri, reglementate la art.68^2 și art.114 alin.(2) lit.k^1) din Codul fiscal, plățile anticipate se rețin la sursă la momentul plății veniturilor și se iau în calcul de contribuabil la definitivarea impozitului anual, pe baza declarației unice. (Sursa: profit.ro)

De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială s-a reglementat acordarea unor indemnizații lunare pentru profesioniști și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe.