Rugăciune către Sfântul Andrei. Cuvintele puternice pe care le rostești pe 30 noiembrie pentru sănătate și bunăstare

Rugăciune către Sfântul Andrei. Cuvintele puternice pe care le rostești pe 30 noiembrie pentru sănătate și bunăstare
Rugăciune către Sfântul Andrei

Rugăciune către Sfântul Andrei. Pe data de 30 noiembrie este prăznuit Sfântul Andrei, cunoscut în popor ca fiind ocrotitorul românilor. În această zi, credincioșii se roagă către Sfânt pentru sănătate în familie și bine pentru anul ce vine. Iată câteva rugăciuni pe care le poți rosti în această zi.

Rugăciune către Sfântul Andrei pentru sănătate și bunăstare

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea.

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm:

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor.

Amin.

Citește și: Ce trebuie să mănânci neapărat de Sfântul Andrei ca să îţi meargă bine în noul an. Puţini creştini mai ştiu acest detaliu

Rugăciunea către Sfântul Andrei care împlinește dorințele

Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe tine.

Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulțumiri aducem ție, noi nevrednicii și păcătoșii. Și că cel ce ești minunat și preamilostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să-ți cântăm ție: bucură-te făcătorule de minuni, Sfânte Părinte Andrei.

Privește către cei care se roagă către tine și cu bunătate părintească tinde milostiva izbăvire din toate nevoile, tuturor celor care cânta lui Dumnezeu. Puterea cerească umbrând duhul tău, ca dintr-un soare slobozește sfânte razele darurilor către cei ce se ating de ele și tămăduiește pe toți cei bolnavi cu trupul său cu sufletul.

Vifor de ispite și furtuni de nevoi învăluindu-ne pe noi, cu credință alergăm către tine Sfânte ca prin rugăciunile tale să le preschimbi pe toate în liniște. Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea dușmanilor, te-a trimis la noi ca pe un apostol, ca prin tine să învățăm să ne îndepărtăm de toate înșelăciunile lumii și prin viața curată să ne apropiem de Dumnezeu.

Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe tine. pentru aceasta alergăm noi la tine; roagă-te împreună cu noi, pentru ca de rugăciunile tale să se milostivească blândul Isus și să ne dăruiască iertare și dezlegare de păcate, nouă, puțin credincioșilor și păcătoșilor. Și-acum și-n vecii vecilor, de-a pururea.

Amin.

Cine a fost Sfântul Andrei

Sfântul Andrei mai este denumit și „primul chemat” sau „cel dintâi chemat”, deoarece a fost primul chemat să recunoască pe Hristos ca fiind Mesia. Sfântul Andrei a fost un pescar sărac in Galileea. Alături de tatăl său și fratele său, Sfântul Apostol Petru, trăiau din pescuit.

Într-o zi, Sfântul Andrei l-a auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul predicând în Iordan și vestind venirea lui Mesia, spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. Totodată, Sfântul este cunoscut și drept „cel dintâi chemat”, însoțindu-l pe Iisus Hristos prin Țara Sfântă.

Sfântul Andrei a fost martor la minunile pe care Iisus le-a făcut și a urmat învățăturile Lui. A suferit asistând chinurilor și umilințelor la care a fost supus Mântuitorul de iudeii și s-a încredințat, alături de ceilalți apostoli, că Iisus a înviat din morți.

Urmăriți Playtech.ro și pe