Programul Prima Casă se modifică radical! Acte și condiții pentru o nouă locuință

Programul Prima Casă se modifică radical! Acte și condiții pentru o nouă locuință
Programul Prima Casă se modifică radical

Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede modificarea și completarea OUG 60/2009 cu privire la măsurile de implementare a programului Prima Casă. Proiectul a fost adoptat cu 72 de voturi pentru şi 10 abţineri și urmează să ajungă la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Programul Prima Casă se modifică radical

Inițiatorul proiectului de lege este ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Acesta prevede reducerea cu un punct procentual a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai mulți copii. Programul Prima Casă ar urma să se numească O familie, o casă.

Documentul mai prevede introducerea pragului de venit pentru beneficiarii Programului după cum urmează:

 • la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreuna cu soţul sau soţia, după caz, nu pot depăşi valoarea de 4.500 lei
 • pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăşi valoarea de 7.000 lei

Eugen Teodorovici a mai propus mandatarea pe lângă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi a Fondului Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite celor care vor să își achiziționeze o locuință prin programul Prima Casă.

Avansul minim de 5% din prețul de achiziție al locuinței va fi menținut. Prețul unei locuințe nu poate depăși suma de 70.000 de euro, iar valoarea finanțării garantate va fi de maximum 66.500 de euro. Pe lângă reducerea cu un punct procentual a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii se va implementa și reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata programului pentru familiile cu un singur copil.

Creditele obținute în cadrul programului Prima Casă vor putea fi refinanțate și prin alte instrumente de finanțare, cu excepția altor credite acordate în cadrul acestui program.

Acte necesare pentru programul Prima Casă

 • acte de identitate (pentru tine, membrii familiei şi, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit, denumite coplătitori)
 • certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie)
 • documente care atestă realizarea de venituri
 • fără documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF)
 • în cazul veniturilor din pensii este necesara prezentarea Deciziei de pensionare definitiva
 • adeverință de salariu
 • precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului
 • actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie)
 • declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea
 • extrase din documentaţia cadastrală (copie)
 • certificat de eficienţă energetică