Pensii 2021. Ai până în 35 de ani? Ce trebuie să faci neapărat, dacă vrei bani la bătrânețe

Pensii 2021. Ai până în 35 de ani? Ce trebuie să faci neapărat, dacă vrei bani la bătrânețe
Pensii 2021. Ce trebuie sa faca tinerii pana-n 35 de ani

Vești importante pentru românii de pretutindeni. Contractele de muncă s-au schimbat, iar acum au fost introduse noi obligaţii pe care angajatorii le au faţă de persoanele pe care le angajează. Ce trebuie să faci cât mai curând, dacă vrei să te bucuri de o sumă considerabilă de bani la bătrânețe.

Pensii 2021. Ce trebuie să facă tinerii până-n 35 de ani

Românii care nu au împlinit încă vârsta de 35 de ani trebuie să știe asta. Recent, angajatorii marilor firme din România au schimbat contractele de muncă, la care au fost adăugate câteva modificări substanțiale potrivit cărora angajatorul își ia noi responsabilități față de angajați.

Cu alte cuvinte, această modificare contractuală se concentrează, în principal, pe contribuțiile la fondurile de pensii, mai bine spus la pensiile private.

Potrivit articolul 30 din legislația României, angajații de vârstă mai mică de 35 de ani sunt obligați să adere la un fond de pensii privat.

„Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.”, notează art.30 din Legea nr. 411/2004.

La noi în țară există 7 fonduri de pensii private. Acestea sunt:

  • NN
  • ARIPI
  • BRD
  • BCR
  • VITAL
  • ALIANZ TIRIAC
  • METROPOLITAN LIFE

Cum pot adera tinerii la un fond de pensie privată în România

Un avantaj extrem de important este faptul că, în epoca digitală, aderarea tinerilor la un fond de pensie privată se poate efectua în doar câteva minute, prin intermediul unei semnături digitale, românii scăpând astfel de cozile infernale de la ghișee și birocrația care le ocupă foarte mult timp și energie.

Cu ajutorul semnăturii digitale, orice persoană care are în vedere transferul de la un fond de pensii private va putea folosi la alegere, semnătură olografă, semnătură biometrică sau semnătură electronică calaficată.

„Rolul fondurilor de pensii este tocmai să acumuleze şi apropierea de pragul de 100 de mi­liarde de lei nu face decât să confirme că sis­temul funcţionează şi îşi atinge obiectivele.

Este firesc să existe creştere având în vedere că acumularea se întâmplă ca urmare a contri­bu­ţiei unui procent fix din veniturile brute ale parti­cipanţilor şi evoluţia din ultimul an este sem­nificativă, indicând perspective favorabile şi mai departe.

Pentru viitorii pensionari, creşte­rea ac­ti­velor este o veste bună, pentru că în­sea­m­nă un sprijin financiar în plus la bă­trâ­neţe şi ate­nuarea dependenţei de sistemul de asigu­rări sociale.

Din perspectivă eco­nomică, fon­du­rile de pensii sunt un investitor insti­tu­ţional însemnat pe bursa locală şi, odată cu creş­terea susţinută a activelor, devin o alter­nativă din ce în ce mai importantă de finan­ţare pentru companiile româneşti care au ne­voie de capital pentru dezvoltare, contri­bu­ind astfel la maturizarea şi stabilitatea pieţei de capital în ansamblu“, a declarat Andreea Pipernea, vice­pre­şedinte Asociaţia Pensiilor Admi­nis­trat Privat (APAPR) şi CEO NN Pensii.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI