Ce se întâmplă cu banii de pensii de la Pilonul II, în caz de deces. Cine va rămâne cu suma strânsă

Ce se întâmplă cu banii de pensii de la Pilonul II, în caz de deces. Cine va rămâne cu suma strânsă
Angajații din România și fondurile de pensii

Angajaților din România, conform legislației, li se rețin banii pentru fondul de pensii. Fondul de pensii românesc este format din cei trei piloni, Pilonul I, Pilonul II și Pilonul III de pensii private facultative. Dintre cele trei, primele două sunt foarte importante și trebuie ținut cont de ele, sunt de părere analiștii.

Angajații din România și fondurile de pensii

Conform legislației, banii pentru primii doi piloni, Pilonul I și Pilonul II, sunt reținuți la salariul brut de CNAS și trimiși către fondurile gestionate de stat. Cu banii colectați statul plătește pensiile românilor, urmând ca la ieșirea la pensie a angajaților actuali statul să le plătească pensia din contribuțiile viitorilor angajați. În ceea ce privește Pilonul III, aici angajatul își poate plăti singur ce sume dorește, ca atunci când iese la pensie să beneficieze de un fond suplimentar de pensie.

Conform unei analize, Pilonul II de pensii a avut cel mai mare randament de la înființarea sa în 2008. Randamentul anual a crescut progresiv de la 7,1% la 8,64%.  Pentru Pilonul II de pensii contribuția este de 3,75% din ve­ni­tul brut lunar. Aceeași analiză spune că anual acest procent se traduce în circa 750-800 milioane de lei. Concluzia este că aceste fonduri private, din Pilonul II, sunt cele cu un randament foarte crescut și sunt stabile.

„Niciodată nu va exista o te­me­re că fon­du­rile de pensii nu au în ce să in­vestească, ci mai degrabă dacă investiţia pe care o fac le va aduce un randament cores­punzător.

Până la urmă mare parte din încrede­rea pe care fondurile de pensii o inspiră clien­ţilor vine din performanţa pe care o afi­şează an de an. Până acum această perfor­manţă a fost excepţională“, spune econo­mis­tul Aurelian Dochia.

Ce se întâmplă cu banii de pensii de la Pilonul II, în caz de deces

Majoritatea angajaților din România contribuie la Pilonul II de pensii. Dar există o întrebare firească, apropos de banii din acest fond, în cazul decesului contribuabilului la Pilonul II. Legislația are un răspuns concret la această întrebare, regăsit în articolul 7 din norma CSSPP nr. 19/2008. Articolul precizează concret ce se întâmplă cu contribuția la Pilonul II de pensii în cazul unui eventual deces al contribuabilului.

„În cazul decesului participantului înainte ca acesta sã solicite deschiderea dreptului la pensie, pe numele beneficiarului/ beneficiarilor se va deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, in care se transfera activele cuvenite fiecaruia.”, se spune în articolul 7 din norma CSSPP nr. 19/2008.

Mergând mai departe, în cadrul aceleiași norme CSSPP din 2008 se specifică pas cu pas, la articolul 8, ce se va întâmpla într-o astfel de situație cu banii colectați la Pilonul II, iar contribuabilul decedează:

„Art. 8:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii daca are calitatea de participant la un alt fond de pensii;

b) plata unica a contravalorii cotei parti cuvenite din activul personal net al participantului decedat, daca nu are calitatea de participant. Administratorul este raspunzator de corectitudinea efectuarii platii.

Pentru a primi contravaloarea activului personal net, fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat o cerere scrisa prin care isi revendica drepturile, insotita de copia legalizata a certificatului de mostenitor/legatar, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat.”

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI