Pensia anticipată 2022. Ce acte sunt necesare la dosar și cum se stabilește stagiul de cotizare

Pensia anticipată 2022. Ce acte sunt necesare la dosar și cum se stabilește stagiul de cotizare
Pensia anticipată 2022. Criteriile stabilite prin lege

Pensia anticipată 2022. Încă din octombrie 2021, fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, anunța modificări la Legea 127/2019 privind sistemul de pensii și criteriile de pensionare. Conform noii legi a pensiilor, care o va înlocui pe cea actuală, sunt stabilite anumite criterii, inclusiv pentru pensiile anticipate, inclusiv pentru anul 2022, dar și modalitatea de stabilire a stagiului de cotizare și care sunt actele necesare pentru viitorul dosar de pensii.

Pensia anticipată 2022. Criteriile stabilite prin lege

Atât în legea care este încă activă, fiind vorba de Legea 127/2019, dar și cea anunțată de Raluca Turcan pentru 2023, bazată pe principiul contributivității, criteriile pentru pensia anticipată sunt clare.

Conform corpului legii, cei care vor să iasă anticipat la pensie, trebuie să știe că aceasta va putea fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standar, prevăzută de lege.

Există totuși o singură condiție, și anume ca viitorul pensionar să aibă stagiul de cotizare complet, depășit cu cel puțin 8 ani. Cu alte cuvinte să plătească către fondul de pensii ceva mai mulți bani, față de un viitor pensionar care alege să iasă la vârsta standard de pensionare.

Reamintim că așa-zisa vârstă standard, stagiul de cotizare către fondul de pensii, cel minim, și cel complet, se calculează pe baza anului de naștere.

Cât despre criteriile pentru pensia anticipată, pentru stabilirea stagiului de cotizare către fondul de pensii, românii trebuie să știe ce puncte nu vor fi luate în considerare, după cum urmează:

  • a beneficiat de pensie de invaliditate;
  • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
  • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
  • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepția liceului militar.

Pensia anticipată calculată la fel ca cea pentru limita de vârstă

Calculul valorii totale a pensiei, în cazul pensiilor anticipate, se va face exact în aceleași condiții, ca și în cazul pensiei standard, pentru limita de vârstă. Pe de altă parte, în cazul pensiei anticipate vârsta standard de pensionare, dar redusă, nu se va cumula cu nicio altă reducere, mai spune legea. Cât despre actele necesare ce vor trebui depuse la viitorul dosar de pensie, iată care sunt actele cerute de lege:

  • cerere pentru înscrierea la pensia anticipată;
  • carnetul de muncă (original şi copie);
  • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă (adeverințe), dacă este cazul;
  • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, în situaţia în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  • procura specială pentru mandatar, dacă este cazul.

Trebuie reamintit că în acest caz, cererrea de înscriere, împreună cu toate celelalte acte doveditoare se vor depune direct de titular la sediul casei de pensii din orașul de reședință, sau în cazul Bucureștiului, la cea de sector.

Depunerea nu se va face mai devreme de data îndeplinirii condițiilor solicitantului de pensionare, acesta, ulterior, primind sumele acordate prin pensia anticipată, din momentul în care încetează să mai abă statutul de asigurat.